Połowa z prywatnych urządzeń przenośnych łączących się do sieci korporacyjnej przechowuje wrażliwe dane

71 procent przedsiębiorstw uważa, że urządzenia przenośne zwiększają ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa

Czy prywatne smartfony i tablety w firmowej sieci są aż tak niebezpieczne?

Połowa z prywatnych urządzeń przenośnych łączących się do sieci korporacyjnej przechowuje wrażliwe dane

Połowa z prywatnych urządzeń przenośnych łączących się do sieci korporacyjnej przechowuje wrażliwe dane

Połowa z prywatnych urządzeń przenośnych łączących się do sieci korporacyjnej przechowuje wrażliwe dane. Badanie „The Impact of Mobile Devices on Information Security” („Wpływ urządzeń przenośnych na bezpieczeństwo informacji”) wykazało, że 71% przedsiębiorstw uważa, że urządzenia przenośne spowodowały wzrost ilości incydentów zagrożenia bezpieczeństwa. Jako najpoważniejszy problem wymieniano utratę poufności i wyciek wrażliwych informacji przechowywanych na urządzeniach przenośnych pracowników, przede wszystkim w odniesieniu do firmowych wiadomości email (79%), danych klientów (46%) oraz danych niezbędnych do zalogowania się do sieci (38%).

W środowiskach korporacyjnych wciąż pojawia się coraz więcej smartfonów i tabletów PC, co przynosi istotne korzyści, takie jak poprawa wydajności pracy i łatwy dostęp do zasobów. Podczas gdy osoby biznesowe bezproblemowo akceptują ten trend, administratorzy IT borykają się z problemem zabezpieczenia ogromnej ilości urządzeń i systemów operacyjnych, jednocześnie chroniąc firmę przed wyciekiem danych i wciąż pojawiającymi się zagrożeniami związanymi ze sprzętem mobilnym.

„Konsumeryzacja IT jest w tym roku jednym z najistotniejszych problemów dla dyrektorów CIO a my w związku z tym postanowiliśmy zapytać administratorów IT o aktualne problemy z którymi się borykają, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne”, mówi Juliette Sultan, dyrektor ds. marketingu globalnego w Check Point Software Technologies. „Ogromna ilość urządzeń przenośnych łączących się do korporacyjnej sieci często może przyczynić się do wycieku danych i jednocześnie wprowadza dodatkowe trudności przy zarządzaniu bezpieczeństwem. Przewidujemy, że w 2012 roku ten trend będzie się rozwijał, zmuszając przedsiębiorstwa do wprowadzenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa dla zdalnego dostępu, w celu zminimalizowania częstotliwości, ryzyka i kosztów związanych z zabezpieczaniem urządzeń przenośnych firmy”.

Najważniejsze wniosku z raportu:

  • Wzrost liczby urządzeń mobilnych łączących się do korporacyjnej sieci – Około 94% badanych przedsiębiorstw zaobserwowało, że coraz więcej prywatnych urządzeń przenośnych łączy się do sieci korporacyjnej, z czego 78% stwierdziło, że wzrost ten jest ponad dwukrotny w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Najpopularniejsze urządzenia przenośne i zagrożenia z nimi związane– Apple (30%) i BlackBerry (29%) były najczęściej wskazywanymi urządzeniami łączącymi się do sieci korporacyjnej. Zaraz po nich klasyfikuje się Android (21%). Niemal połowa badanych (43%) uznaje, że urządzenia bazujące na Android stwarzają większe zagrożenia bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw korzystających z urządzeń przenośnych.
  • Wpływ zachowania pracowników na bezpieczeństwo danych w urządzeniach przenośnych – Większość przedsiębiorstw uważa, że brak świadomości na temat bezpieczeństwa jest głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na bezpieczeństwo danych w urządzeniach mobilnych. Następnymi zagrożeniami jest przeglądanie stron internetowych na urządzeniach przenośnych (61%), niezabezpieczone połączenia Wi-Fi (59%), zagubione lub skradzione urządzenia (58%) oraz pobieranie złośliwych aplikacji na urządzenia przenośne (57%).
  • Związek wzrostu liczby urządzeń mobilnych z zagrożeniem bezpieczeństwa – Około 71% przedsiębiorstw twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat smartfony i tablety PC przyczyniły się od większej liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem firmy.
  • Wiele urządzeń przenośnych przechowuje wrażliwe dane dotyczące firmy i klientów –Prywatne i służbowe urządzenia często przechowują lub korzystają z najróżniejszych poufnych danych, między innymi wiadomości email (79%), danych klienta (47%) oraz danych niezbędnych do dostępu do wewnętrznych baz danych i firmowych aplikacji (38%).