Według danych policji w 2010 roku zgłoszono 118 zaginięć dzieci do lat 7, 436 zaginięć dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz 2 tys. 915 zaginięć dzieci w wieku od 14 do 17 lat

Child Alert, czyli co się stało z twoim dzieckiem

System, który pomoże odnaleźć zaginione dziecko.

Według danych policji w 2010 roku zgłoszono 118 zaginięć dzieci do lat 7, 436 zaginięć dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz 2 tys. 915 zaginięć dzieci w wieku od 14 do 17 lat

Według danych policji w 2010 roku zgłoszono 118 zaginięć dzieci do lat 7, 436 zaginięć dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz 2 tys. 915 zaginięć dzieci w wieku od 14 do 17 lat

Child Alert jest systemem alarmowym, dzięki któremu możliwe jest natychmiastowe rozpowszechnianie informacji o zaginięciu dziecka. Działa już w 11 krajach Unii Europejskiej. W sytuacji zaginięcia dziecka tablice na dworcach, lotniskach i w innych miejscach publicznych wyświetlają informacje na ten temat, a jego wizerunek jest rozpowszechniany za pośrednictwem stacji telewizyjnych i radiowych oraz Internetu. W niektórych krajach, w których działa system, posiadacze telefonów komórkowych otrzymują SMS ze zdjęciem dziecka oraz opisem jego wyglądu. Alarm jest włączany po spełnieniu szeregu warunków. Instytucją wskazującą przesłanki do uruchomienia systemu jest policja.

Fundacja ITAKA, w ramach realizacji zadania publicznego, zobowiązana jest do przygotowania raportu na temat zasad funkcjonowania tego rozwiązania w krajach Unii Europejskiej i opracowanie koncepcji wdrożenia systemu na terenie Polski. Projekt był realizowany od 7 listopada do 30 grudnia ubiegłego roku. Natomiast 30 stycznia br. fundacja złoży w MSW sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zawierające koncepcję wdrożenia w Polsce systemu Child Alert.

Według danych policji w 2010 roku zgłoszono 118 zaginięć dzieci do lat 7, 436 zaginięć dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz 2 tys. 915 zaginięć dzieci w wieku od 14 do 17 lat.