Co nowego w Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Windows Server 2008 R2 SP1 jest wielozadaniowym systemem serwerowym zaprojektowanym w celu zwiększenia niezawodności i elastyczności infrastruktury serwerowej lub chmury prywatnej, pozwalając zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

System Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 dostarcza zaawansowane narzędzia pozwalające reagować na potrzeby biznesowe szybciej niż kiedykolwiek dotąd, zapewniając przy tym większą kontrolę i pewność działania. Niezależnie, czy chcesz skonsolidować serwery, zbudować chmurę prywatną czy wprowadzić wirtualne desktopy (Virtual Desktop Infrastructure), funkcje dostępne w Windows Server 2008 R2 pozwalają wprowadzić twoją strategię w tych obszarach na zupełnie nowy poziom.

Windows Server 2008 R2 z SP1 dostarcza zarówno wirtualizację serwerów, jak i desktopów za sprawą Hyper-V i Remote Desktop Services (RDS).

Hyper-V

Zawarty w systemie Windows Server 2008 R2 hypervisor Microsoftu o nazwie Hyper-V zapewnia skalowalną, niezawodną platformę wirtualizacyjną o wysokiej dostępności. Dodatek SP1 wprowadził nowe funkcje do Hyper-V służące do tworzenia dynamicznych wirtualnych centrów danych i chmur prywatnych. Te ulepszenia zapewniają większą dostępność i wydajność, usprawnione zarządzanie i uproszczony metody wdrażania, włączając migrację „na żywo”. W połączeniu z System Center można zbudować dedykowane środowisko chmury prywatnej Microsoftu, które pozwala przekształcić sposób dostarczania usług IT dla użytkowników biznesowych.

Nowa funkcja pamięci dynamicznej, wprowadzona w Hyper-V wraz z SP1, umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów pamięci hostów Hyper-V poprzez równoważenie przydziału pamięci do uruchomionych maszyn wirtualnych. Pamięć może być dynamicznie relokowana pomiędzy różne maszyny wirtualne w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie tych maszyn. Tym samym funkcja ta umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie pamięci przy zachowaniu stałej wydajności pracy i skalowalności. Wprowadzenie funkcjonalności pamięci dynamicznej pozwala osiągnąć wyższy poziom konsolidacji serwerów przy minimalnym wpływie na wydajność. Równocześnie pamięć dynamiczna pozwala zwiększyć liczbę wirtualnych desktopów na hosta Hyper-V w wypadku wykorzystania infrastruktury wirtualnych desktopów VDI. W efekcie wykorzystanie drogich zasobów sprzętowych serwera jest bardziej efektywne, co przekłada się na łatwiejsze zarządzanie i niższe koszty.

Remote Desktop Services

Usługa zdalnego desktopa (Remote Desktop Services) pozwala użytkownikom na dostęp przez sieć do aplikacji, danych, a nawet całego komputera działającego w centrum danych. By rozszerzyć scenariusze wdrażania Remote Desktop Services, Microsoft inwestuje w rozwój Virtual Desktop Infrastructure, w skrócie VDI. VDI jest scentralizowaną architekturę dostarczania desktopów, co umożliwia Windows i innymi środowiskami desktopowym działać i być zarządzanym w maszynach wirtualnych na scentralizowanym serwerze.

Oprócz nowych funkcji wirtualizacji, system Windows Server 2008 R2 zawiera istotne aktualizacje już znanych narzędzi.

Usprawnione zarządzanie

Windows Server 2008 R2 pozwala zmniejszyć wysiłek poświęcany na zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi centrami danych dzięki rozbudowanym konsolom do zarządzania oraz automatyzacji powtarzających codziennie zadań administracyjnych.

Ulepszona platforma aplikacji internetowych

Windows Server 2008 R2 daje możliwość sprawnego dostarczania wzbogaconych usług internetowych dzięki udoskonalonym narzędziom do administracji, diagnostyki i rozwoju aplikacji webowych. Ponadto pozwala obniżyć koszty infrastruktury.

Zwiększona skalowalność i niezawodność

Windows Server 2008 R2 został zaprojektowany w szczególności w celu obsługi zwiększonego obciążenia przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów.

Integracja z Windows 7

Windows Server 2008 R2 zawiera udoskonalenia wprowadzone w Windows 7 dla użytkowników korporacyjnych, ułatwiając obsługę sieci, zwiększając bezpieczeństwo i ułatwiając zarządzanie.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.