Ericsson wprowadza komunikację mobilna na oceany

Lider branży transportu morskiego wyposaży całą swoją flotę w komunikację mobilną

Ericsson wypływa na szerokie wody

Ericsson wypływa na szerokie wody

Flota Maersk Line liczy ponad 500 kontenerowców. W ciągu najbliższych dwóch lat Maersk Line wyposaży 400 z nich w anteny i stacje bazowe GSM firmy Ericsson. Wkrótce potem urządzenia te zostaną zainstalowane również na pozostałych statkach. W ramach umowy Ericsson zapewni przez siedem lat globalne usługi zarządzane, w tym ciągłe (24/7) monitorowanie sieci i obsługę serwisową urządzeń pokładowych w licznych portach we wszystkich większych regionach.

Komunikacja mobilna daje branży transportu morskiego możliwość wprowadzenia nowych, efektywniejszych metod zarządzania flotą i terminami dostaw oraz poprawy interakcji ze statkami, co pozwoli prewencyjnie rozwiązywać problemy i szybko udzielać informacji klientom, a nawet zwiększyć sprawność energetyczną.

Obecnie nowoczesne, zaawansowane technicznie kontenerowce Maersk Line są wyposażone w łączność satelitarną wykorzystywaną głównie jako komunikacja wspomagająca w kluczowych funkcjach pokładowych. Zintegrowane rozwiązanie satelitarne firmy Ericsson, obejmujące system morskiej komunikacji mobilnej i terminal VSAT, zapewni lepszą łączność całej flocie, co pozwoli wprowadzić nowe sposoby komunikowania się, zwiększyć efektywność i niezawodność oraz zmniejszyć koszty. Umożliwia ono także natychmiastowy zdalny dostęp do wiedzy i szerokiego zakresu informacji, co z kolei poprawia codzienną efektywność operacyjną statków.