HateML Pro 1.1

HateML Pro jest darmowym, zaawansowanym środowiskiem dla PHP, XHTML i CSS dla profesjonalistów. Posiada zaawansowane narzędzia ułatwiające pracę z PHP takie jak potężny debugger i profiler, integrację z manualem php, sprawdzanie składni kodu w trakcie pisania, podgląd struktury kodu, podpowiedzi w trakcie pisania i wiele innych.

Program posiada też szereg ułatwień dla języków XHTML i CSS, choćby takie jak TagInspector czy podpowiedzi do kodu.

Najważniejsze funkcje programu to:

Zaawansowane podświetlanie składni

Podświetlanie składni wbudowane w HateML jest jednym z lepszych dostępnych, ponieważ zamiast tylko porównywać elementy kodu ze wzorcem – jak robi to większość programów – HateML parsuje w tle cały dokument, dzięki czemu „rozumie” kod dokumentu i może go w odpowiedni sposób zaprezentować.

Automatyczne sprawdzanie składni
Program posiada automatyczne sprawdzanie składni dla języków PHP, XHTML i CSS.
Dla języka PHP niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska PHP na komputerze, sprawdzanie składni dla XHTML i CSS jest wbudowane w program. Program podświetla niedozwolone elementy dla różnych wersji HTML i XHTML. Sprawdza również składnię CSS 1 i CSS 2.1
IntelliSense & CodeHint
Dzięki podpowiedziom do kodu możesz zaoszczędzić czas, nie musisz pamiętać nazw elementów składowych klasy i funkcji. Kiedy piszesz kod, jest on parsowany w tle i gotowy do wyświetlenia w oknie IntelliSense w każdej chwili.
Program rozpoznaje które elementy są oznaczone jako static / private / public / protected co zapobiega wyświetleniu tych elementów kiedy nie mogą być użyte.
Ponadto program posiada podpowiedzi do kodu XHTML (pokazywane są dostępne tagi, ich właściwości oraz ewentualnie wartości tych właściwości). Dostępna jest wtyczka dostarczająca podpowiedzi dla CSS.
Debugger & Profiler

Debugger jest jednym z najpotężniejszych narzędzi ułatwiających pracę z PHP.

Dzięki niemu można śledzić wykonywanie skryptu, podglądać zawartość zmiennych, ustawiać tzw. pułapki (breakpoint’y) w kodzie, co umożliwia zatrzymanie wykonywania kodu w danym miejscu i wiele innych. Każdy breakpoint może mieć przypisany warunek zatrzymania lub ilość zatrzymań po których stanie się nieaktywny.

Profiler kodu umożliwia sprawdzenie czasu wykonywania poszczególnych linii, funkcji i wskazanie najbardziej czasochłonnych części programu.

Codebrowser

CodeBrowser jest narzędziem ułatwiającym nawigację po kodzie. Podobnie jak IntelliSense, pracując w tle skanuje on kod, zaś wyniki skanowania są prezentowane w formie drzewka przedstawiającego strukturę dokumentu.

Prezentowane informacje:

 • Funkcje
 • Zależności od innych plików
 • Stałe (DEFINE)
 • Klasy
 • Zmienne należące do klasy
 • Funkcje należące do klasy
Klient FTP

Wbudowany klient FTP z obsługą wielu połączeń jednocześnie zapewnia łatwe i szybkie zarządzanie plikami na serwerze. Klient obsługuje wysyłanie i pobieranie zarówno plików jak i całych katalogów, wraz z podkatalogami. Dodatkową cechą jest możliwość zdalnej edycji pliku – plik jest ściągany do katalogu tymczasowego, następnie przy zapisywaniu zmian wysyłany z powrotem na serwer.

Dane dotyczące kont używanych w kliencie FTP zapisywane są w pliku projektu.

MySQL Manager (plugin)

Dołączony plugin MySQL Manager to proste narzędzie do zarządzania bazami MySQL. Okno podzielone jest na 4 części: drzewko połączeń oraz dostępnych baz danych, tabela wyników zapytania MySQL, pole do wpisywania zapytań oraz tzw. log połączenia, w którym wyświetlane są ewentualne błędy w połączeniu lub wpisywanym zapytaniu. W trakcie wpisywania zapytań dostępne są podpowiedzi oparte na zdefiniowanych słowach kluczowych oraz danych pobieranych bezpośrednio z bazy (np. nazwy tabel i ich pól). Do zarządzania połączeniami służy specjalny pasek narzędziowy.

Pozostałe dodatki:
 • Wbudowane szablony graficzne
 • CodeLibrary – biblioteka kodów
 • Zintegrowany Manual PHP
 • TagInspector
 • XHTML CodeCompression
 • Walidator odnośników
 • Wbudowany podgląd