Stanowisko Grupy Allegro wobec planów przystąpienia do ACTA

Allegro apeluje o rozwagę.

Allegro o ACTA

Allegro o ACTA

Grupa Allegro, lider branży e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, apeluje o rozważne i oparte na rzeczowych konsultacjach rozpatrzenie udziału Polski w podpisaniu i ratyfikowaniu ACTA. Grupa jako operator serwisu Allegro.pl – największej platformy transakcyjnej na polskim rynku – wskazuje na bariery i ograniczenia w handlu elektronicznym, który z roku na rok stanowi coraz silniejszą gałąź rodzimej gospodarki.

Grupa Allegro posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z właścicielami praw własności intelektualnej. W ramach platformy Allegro funkcjonuje specjalnie w tym celu powołany program Współpracy w Ochronie Praw, który pozwala na prawidłową ocenę legalności przedmiotów pojawiających się w serwisie. Również dzięki kooperacji z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami Grupa dysponuje specjalistyczną wiedzą w obszarze ochrony praw własności intelektualnej.

Nie mamy wątpliwości, że zapewnienie właściwej ochrony posiadaczom praw własności intelektualnej jest nie tylko istotnym narzędziem wzrostu gospodarczego, ale również niezbędnym elementem regulacji dojrzałych systemów legislacyjnych – mówi Przemysław Budkowski, Dyrektor serwisu Allegro.pl – Jednocześnie z naszej wieloletniej praktyki nie wynika, by rozwiązaniem powyższych problemów było przystąpienie przez Polskę do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (znanej powszechnie jako „ACTA”) w jej aktualnym brzmieniu – podkreśla Budkowski.

Eksperci Allegro zwracają uwagę, że brak rozpatrzenia wszystkich konsekwencji wiążących się z podpisaniem ACTA przez Polskę może prowadzić do istotnych kolizji z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie praw i wolności osobistych oraz ekonomicznych. Szczególne zagrożenia dla porządku prawnego powstają na gruncie środowiska cyfrowego. W praktyce handlu elektronicznego może się okazać, że osoba występująca z roszczeniem, w oparciu o udzielone jej narzędzia prawne, może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty.

Poważne, prawne wątpliwości wzbudza też sposób, w jaki ACTA formułuje prawo do uzyskiwania przez posiadaczy praw informacji o osobach działających w Internecie. Wbrew dotychczasowym przepisom oraz orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma się to dokonywać na podstawie domniemania naruszenia prawa. Grupa Allegro nie ma wątpliwości, że pochopna decyzja o podpisaniu ACTA, może wpłynąć znacząco niekorzystnie na rozwój handlu elektronicznego w Polsce.

W związku z powyższym Grupa Allegro przyłącza się do apelu o uważne i oparte na wielostronnych konsultacjach rozpatrzenie udziału Polski w podpisaniu i ratyfikowaniu ACTA.