Głównym punktem programu tegorocznej konferencji Digital Agenda Assembly była bezpieczna przyszłość cyfrowa przy dążeniu do dalszego wzrostu oraz innowacji

Symantec zapowiada inteligentny nadzór nad informacjami

Nowa technologia Symanteca ma ułatwić działania firm

Symanttec inteligentnie nadzoruje informacje

Symanttec inteligentnie nadzoruje informacje

Narzędzie ma pomóc w ograniczeniu ryzyka i kosztów oraz zapewnić pracownikom swobodę pracy. Aby pomóc organizacjom w skuteczniejszym chronieniu informacji, stworzeniu zasad retencji danych oraz usprawnieniu procesu elektronicznego odkrywania informacji (eDiscovery), Symantec ogłosił plany zacieśnienia integracji między swoimi flagowymi rozwiązaniami pamięci masowej i produktami eDiscovery. Ponadto firma ta przejęła spółkę LiveOffice, lidera w dziedzinie chmurowej archiwizacji danych, za około 115 mln dol. Dzięki tej transakcji Symantec będzie mógł przenieść swoje inteligentne rozwiązanie nadzoru nad informacjami do chmury, dając klientom wybór między rozwiązaniami lokalnymi, chmurowymi lub hybrydowymi.

Stworzenie archiwum to jeden z najprostszych sposobów ulepszenia nadzoru nad informacjami. Archiwum pozwala organizacji systematycznie indeksować, klasyfikować i przechowywać informacje, a tym samym przyjmując aktywne podejście do eDiscovery. Firma Symantec zapowiedziała plany ściślejszej integracji swoich czołowych rozwiązań do archiwizacji i eDiscovery.

Platforma Symantec Clearwell eDiscovery prawdopodobnie będzie jedynym kolektorem certyfikowanym przez Symantec, który będzie gromadził dane bezpośrednio z oprogramowania Symantec Enterprise Vault. Pozwoli to użytkownikom pobierać treść z Enterprise Vault w ten sam sposób, co w przypadku innych źródeł danych, przez sieć z wykorzystaniem konsoli administracyjnej. Przyspiesza to gromadzenie informacji i zapobiega spadkowi wydajności archiwum.

Ponadto, wykorzystując istniejący indeks Enterprise Vault oraz etykiety usług klasyfikacji danych, użytkownicy mogą gromadzić informacje w sposób ukierunkowany poprzez definiowanie filtrów w postaci metadanych i słów kluczowych, przy czym określanie kryteriów odbywa się za pośrednictwem prostego interfejsu typu „wskaż i kliknij”. Oczekuje się również, że platforma Symantec Clearwell eDiscovery będzie mogła zachowywać informacje zarchiwizowane w Symantec Enterprise Vault w nienaruszonej postaci, co ograniczy ryzyko i usprawni proces eDiscovery.