Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE

ACTA umową tajną? Komisja Europejska odpowiada

KE nie zgadza się z powszechnym oburzeniem. Wyjaśnia dlaczego

KE nie daje za wygraną, zaciekle broni umowy ACTA

KE nie daje za wygraną, zaciekle broni umowy ACTA

Oto komentarz przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat zarzutów o „przepychanie” umowy ACTA za plecami obywateli:

– Aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące przejrzystości negocjacji umowy ACTA oraz procesu konsultacji, chcemy udostępnić dokładne terminy oraz szczegóły naszych kontaktów z Parlamentem Europejskim, mediami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz szerszą publicznością. Należy podkreślić, że wszystkie 27 państw członkowskich UE mogły także uczestniczyć we wszystkich sesjach negocjacyjnych dotyczących umowy ACTA. Wynika to z tego, że jedynie kraj sprawujący Prezydencję Rady UE oraz same państwa członkowskie miały prawo negocjować elementy umowy ACTA dotyczące postępowania karnego, ponieważ należało to do kompetencji państw członkowskich przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, a obecnie należy do kompetencji dzielonych pomiędzy państwa członkowskie a Unię Europejską – mówi John Clancy, rzecznik komisarza UE ds. handlu Karela De Gucht.

– Komisja Europejska w pełni angażuje się w debatę, która zaistniała w Europie na temat umowy ACTA. KE pozostaje przekonana o konieczności chronienia własności intelektualnej Europy, ponieważ stanowi ona podstawę europejskiej gospodarki, zatrudnienia i dobrobytu w nadchodzących latach. Jest to krok szczególnie ważny w obliczu coraz częstszych przypadków kradzieży własności intelektualnej w kontekście rosnącej konkurencyjności wschodzących gospodarek – dodaje.

Jak przekonuje KE, negocjacje umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) rozpoczęły się w czerwcu 2008 i zakończyły w listopadzie 2010. Unia Europejska była reprezentowana podczas negocjacji przez urzędników Komisji Europejskiej, ale również przez przedstawicieli państw członkowskich, ponieważ ACTA dotyczy nie tylko wyłącznych kompetencji UE, ale też kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi. KE chce, aby poniższy dokument wyjaśnił sposób, w jaki Parlament Europejski, społeczeństwo obywatelskie i wszystkie zainteresowane strony były informowane i włączane w proces negocjacji.

Dokument możecie znaleźć, klikając tutaj.