EasyBCD 2.1.2

W Windows NT i XP można zarządzać tzw. boot menu (uruchamianym podczas startu komputera i pozwalającym na wybór jednego z zainstalowanych na PC systemów operacyjnych) za pomocą pliku „boot.ini”. Plik ten może być poddany łatwej edycji w zwykłym edytorze tekstowym. Jednak w Viście i Windows 7 Microsoft zastąpił „boot.ini” bazą danych BCD (Boot Configuration Data – magazyn danych konfiguracji rozruchu). Ów magazyn można kontrolować uruchamianym z wiersza poleceń narzędziem o nazwie „bcdedit.exe”, co oczywiście nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Program EasyBCD udostępnia graficzny interfejs do zarządzania BCD. Narzędzie udostępnia nie tylko wszystkie opcje swojego systemowego odpowiednika do kontroli BCD, ale oferuje także dodatkową funkcjonalność, jak np. integrację partycji Linuxa i Mac OS, których Windows normalnie nie wykrywa. UWAGA: Pracując z programem należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może on nie tylko wprowadzać nowe dane rozruchowe, ale również usuwać istniejące wpisy. Wykonanie backupu jest w tym przypadku bezwzględnie wskazane.