Wirtualizacja to za mało

Wirtualizacja jest ważnych technologicznym składnikiem chmury prywatnej, ale kluczowym rozróżnieniem jest dalsze oddzielenie zasobów informatycznych od infrastruktury i maszyn (wirtualnych lub innych) użytych do dostarczania tych zasobów. Tylko dzięki takiemu oddzieleniu klienci osiągają korzyści wynikające z chmury prywatnej – włączając większą elastyczność i wydajność, ograniczone koszty posiadania czy lepsze dopasowanie do potrzeb biznesowych. Co ważne, chmura prywatna ma większą efektywność kosztową niż infrastruktura zwirtualizowana, dzięki zrównoważonemu obciążeniu i lepszej utylizacji zasobów.

Choć dzięki wirtualizacji spadają koszty zakupu sprzętu i rozbudowy infrastruktury, równocześnie rosną koszty związane z zarządzaniem zwirtualizowana infrastrukturą. System staje się trudniejszy w zarządzaniu i wiele czasu pochłaniają zadania IT niezwiązane z kluczowymi obszarami.

By odnieść ewidentne korzyści finansowe i zarazem sprostać oczekiwaniom biznesowym stawianym przed działami IT niezbędne jest kompletne rozwiązanie dostarczające usługi niezależnie od tego, czy infrastruktura IT jest lokalna, hostowana czy w chmurze publicznej.