Case study: PKP Energetyka – od wirtualizacji do chmury prywatnej

Konsekwentnie wykorzystywane technologie Microsoft wspierają PKP Energetyka w przechodzeniu od tradycyjnego modelu przetwarzania do elastycznych, zautomatyzowanych i ekonomicznych rozwiązań składających się na prywatną chmurę obliczeniową.

PKP Energetyka SA to wydzielona z Polskich Kolei Państwowych spółka specjalizująca się w dostarczaniu energii elektrycznej. Powstała w 2001 roku spółka w ciągu dekady działalności przeszła ogromne zmiany. Budowana od nowa organizacja stopniowo zmienia profil swojej działalności. Pozyskała wielu klientów z sektora przemysłowego, a niedawno zaczęła działać również na rynku odbiorców indywidualnych. Łącznie obsługuje obecnie ponad 40 tys. klientów.

Zmiany zachodzące w spółce przebiegały równocześnie ze zmianami w obszarze informatyki. Od kilku lat na wielu poziomach prowadzone były projekty mające na celu standaryzację środowiska. Zdecydowano o budowaniu jego fundamentów w oparciu o technologie Microsoft. Zwieńczeniem prowadzonych prac było podpisanie w 2009 roku umowy licencyjnej Enterprise Agreement. Dzięki gwarancji Software Assurance, która uprawnia do aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji w ramach wnoszonych opłat licencyjnych, otworzyła przed PKP Energetyka SA nowe możliwości w zakresie zakupów hurtowych, dodatkowych narzędzi diagnostycznych i administracyjnych czy wsparcia technicznego.

Wykorzystując te możliwości spółka realizuje liczne innowacyjne projekty, które mają na celu zwiększanie efektywności infrastruktury, produktywności pracowników i ograniczanie wydatków na IT. Jednym z nich był rozpoczęty przed trzema laty projekt mający na celu konsolidację warstwy serwerowej z wykorzystaniem technologii wirtualizacyjnych Microsoft. To wstęp do budowy prywatnej chmury obliczeniowej. Budowa nowego ośrodka przetwarzania danych i wdrożenie narzędzi Microsoft System Center Operations Manager pozwoli na stworzenie w pełni zwirtualizowanego centrum obliczeniowego monitorowanego i w pełni zautomatyzowanego na poziomie wszystkich warstw infrastruktury, które będzie dostarczać wysokiej jakości, elastycznych usług wspierających rozwój biznesu.

Sytuacja

Firma dąży do budowy elastycznej, zautomatyzowanej i efektywnej infrastruktury – prywatnej chmury obliczeniowej. Pierwszym krokiem na tej drodze był wybór rozwiązania wirtualizacyjnego, które umożliwiłoby konsolidację zasobów, ograniczenie liczby kupowanych serwerów i zwiększenie poziomu utylizacji posiadanych maszyn. Projekt miał przynieść oszczędności w postaci mniejszych wydatków na sprzęt, prąd i chłodzenie. System zarządzana zwirtualizowanym środowiskiem miał być łatwy w użyciu i przyspieszać wykonywanie zadań związanych z obsługą infrastruktury serwerowej.

Rozwiązanie

Projekt wirtualizacji rozpoczęto od systemu obsługującego wystawianie certyfikatów. „Pozwoliło to nam przede wszystkim na ułatwienie zadań administracyjnych. System działał wydajnie i stabilnie” – podkreśla Robert Żelechowski, Naczelnik Wydziału Systemów Informatycznych w PKP Energetyka SA. Dlatego zachęcona sukcesem pierwszego projektu firma szybko zdecydowała się na kolejny. „Wirtualizacja Microsoft została wykorzystana na potrzeby systemu odpowiedzialnego za obsługę użytkowników hurtowni danych. Oprogramowanie łącznie z maszynami wykorzystywanymi do prac programistycznych działa na 15 maszynach wirtualnych.” – mówi Robert Żelechowski.

Kolejny sukces, zachęcił PKP Energetyka do jeszcze szerszego wykorzystania wirtualizacji. W ten sposób rozpoczął się projekt polegający na zastosowaniu Hyper-V do obsługi maszyn, na których działa oprogramowanie warstwy pośredniej, Microsoft BizTalk Server, integrujące system billingowy, finansowo-księgowy oraz hurtownię danych.

„To z pewnością jeden z ważniejszych systemów z punktu widzenia działania firmy. Przepływ informacji pomiędzy billingiem, systemem finansowo-księgowym i hurtownią warunkuje nie tylko sprawne zarządzanie, ale także bieżące działania operacyjne. Po doświadczeniach przy poprzednich projektach, nie mieliśmy jednak wątpliwości, że maszyny wirtualne się sprawdzą będą działały stabilnie” – twierdzi Robert Żelechowski.

Zbudowane rozwiązanie nie stanowi jeszcze prywatnej chmury obliczeniowej, ale z pewnością firma znajduje się na drodze do takiego rozwiązania. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie systemu ERP może się okazać, że środowisko informatyczne PKP Energetyka już niedługo stanie prywatną chmura zbudowaną przy użyciu technologii Microsoft.

„Kolejnym ważnym krokiem w kierunku budowania chmury prywatnej będzie wdrożenie proaktywnego zarządzania całym środowiskiem IT PKP Energetyka przy wykorzystaniu Microsoft System Center Operations Manager SCOM 2007. Podobnie jak wcześniej będziemy wspierać IT PKP Energetyka wiedzą i doświadczeniem naszych inżynierów przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów i zapewnieniu stałego transferu wiedzy. W tym celu podpisaliśmy stałą umowę o świadczenie wsparcia dla działu IT PKP Energetyka” – mówi Jarosław Rosa, członek zarządu firmy ISCG.

Na następnej stronie korzyści z wdrożenia.

Korzyści

 • mniejsze nakłady inwestycyjne w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych;
 • mniejsze wydatki na sprzęt i oprogramowanie;
 • ograniczenie zużywanej energii;
 • mniejsze wymagania względem chłodzenia i przestrzeni w serwerowni;
 • większa dostępność, niezawodność i elastyczność infrastruktury;
 • łatwiejsze zarządzanie;
 • tańsza i bardziej dostępna wiedza;
 • duża liczba specjalistów na rynku;
 • możliwość szybszego reagowania na potrzeby biznesu.

Opinie klienta i wykonawcy

Robert Żelechowski, Naczelnik Wydziału Systemów Informatycznych w PKP Energetyka SA:

„Kiedy dział marketingu chciał uruchomić portal wewnętrzny, na którym publikowane będą informacje zgłosił się do nas z pytaniem ile czasu potrzebujemy na zakup i uruchomienie serwera. Początkowo zakładali, że oczekiwanie potrwa 2 tygodnie. Kiedy usłyszeli, że za godzinę będzie gotowy byli bardzo zdziwieni. Mała rzecz, a taka duża różnica dla biznesu.”

Jarosław Rosa, członek zarządu firmy ISCG, która zrealizowała projekt:

„ISCG działa głównie w sektorze komercyjnym, ale współpraca z takim klientem jak PKP Energetyka jest identyczna jak z dużymi firmami komercyjnymi. Podejście projektowe do prowadzonych prac, ustalone SLA, współpraca z działami biznesowymi w ustaleniu wymagań do zmian środowiska IT – podejście procesowe. To wszystko pozwala kilku informatykom PKP Energetyka w centrali na bieżącą uporządkowaną administrację dużym środowiskiem, ale co ważniejsze na rozwijaniu środowiska IT do zmieniających się wymagań biznesu PKP Energetyka SA”

Podsumowanie

Klient: PKP Energetyka SA

Wykonawca: ISCG Sp. z o.o.

Zastosowane technologie:

 • Microsoft Hyper-V,
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager.
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.