Finalna wersja SQL Server 2012 jest już dostępna

Nowa generacja baz danych od Microsoftu.

Według raportu Forrester Consulting Total Economic Impact, poświęconego potencjalnym korzyściom przejścia na SQL Server 2012, potencjalny zwrot z inwestycji w rozwiązanie sięga 189 procent z 12-miesięcznym okresem spłaty.

SQL Server 2012 pomaga rozwiązywać problem stale rosnącej ilości danych przez szybkie przekształcanie ich we wnioski biznesowe, które umożliwiają podjęcie konkretnych działań. Bez względu na typ i rozmiar danych, SQL Server 2012 oferuje platformę i narzędzia, które pozwalają zarządzać danymi oraz generować analizy umożliwiające podejmowanie konkretnych działań oraz zwiększać dynamikę biznesową.

„SQL Server 2012 daje możliwość zarządzania danymi w bazach z poziomu chmury w jej każdej postaci. Dziś to klient wybiera czy będzie korzystał z chmury publicznej, prywatnej czy hybrydowej. W ramach platformy informacyjnej najważniejsze elementy stanowią Business Intelligence oraz funkcje pozwalające przetwarzać ogromne ilości danych, tzw. Big Data.” — powiedział Sławomir Strzykowski, z polskiego oddziału Microsoft.

SQL Server 2012 został już wdrożony do użytku produkcyjnego przez setki globalnych liderów branżowych, takich jak Volvo Car Corp., Revlon, HSN, Sanofi Pasteur, Klout i LG Chemical. Użytkownicy SQL Server 2012 cenią rozbudowaną sieć partnerów sprzętowych i programowych, którzy mogą stworzyć rozwiązania spełniające najbardziej specyficzne wymagania w zakresie zarządzania danymi.

Najnowszy system zarządzania bazami danych od Microsoft oferuje zbiór zaawansowanych funkcji do obsługi obciążeń krytycznych, analizy biznesowej oraz tworzenia hybrydowych środowisk IT, łączących tradycyjne centra danych z chmurami publicznymi i prywatnymi. Są to m.in.:

  • SQL Server AlwaysOn — nowe rozwiązanie, które zwiększa dostępność aplikacji, zmniejsza łączne koszty użytkowania i ułatwia obsługę.
  • xVelocity — technologie pamięciowe, które zwiększają nawet stukrotnie wydajność magazynowania i analizowania danych.
  • Power View — przeglądarkowe, interaktywne rozwiązanie do wizualizacji i prezentacji danych, które pomaga użytkownikom biznesowym i osobom podejmującym decyzje szybko wyciągać wnioski z dostępnych danych.
  • Integracja i zarządzanie danymi, nowe i ulepszone narzędzia dostarczające wiarygodne, spójne dane właściwym użytkownikom we właściwym momencie, w tym nowe usługi SQL Server Data Quality Services oraz udoskonalone Master Data Services.
  • Rozszerzone funkcje PowerPivot — pozwalają klientom wykorzystać nowe, zaawansowane mechanizmy analityczne i jeszcze bardzie ułatwiają pracę ze znajomymi narzędziami dostarczanymi przez Excel.
  • Nowy model semantyczny analizy biznesowej (BI) — pojedynczy, skalowalny model aplikacji BI, od raportowania i analizy do pulpitów nawigacyjnych i kart wyników.
  • SQL Server Data Tools — nowe narzędzie dla profesjonalnych deweloperów baz danych i aplikacji, które unifikuje tworzenie oprogramowania dla SQL Server i SQL Azure.

Najnowszą wersję SQL Server można pobrać ze strony:

SQL Server 2012.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o SQL Server 2012, które znajdują się na stronie wirtualnej premiery SQL Server 2012.

Wszystkie materiały z wirtualnej premiery będą dostępne do 30 czerwca 2012 r. Strona zawiera ponad 30 transmisji internetowych prowadzonych przez znawców SQL Server 2012, a także inne materiały multimedialne przygotowane przez partnerów Microsoft.