Internetowe badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 pracowników piastujących wysokie stanowiska w różnych gałęziach biznesu

HP: „hacktywiści coraz groźniejsi”

HP publikuje wyniki badań w zakresie bezpieczeństwa: nowe zagrożenia, nowe luki w zabezpieczeniach.

Sieć to wciąż niebezpieczne miejsce

Sieć to wciąż niebezpieczne miejsce

Informacje zawarte w raporcie ułatwiają przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym rozeznanie sytuacji w zakresie zagrożeń oraz ocenę stanu swojego bezpieczeństwa.

Raport wskazuje na stale zmieniającą się motywację hakerów, co ma związek z rosnącym znaczeniem grup „haktywistów”, takich jak Anonymous i LulzSec, które przeprowadzają dobrze zorganizowane ataki w odwecie za działania postrzegane przez nich jako niekorzystne. Oprócz zmiany motywacji, dokonuje się postęp w zakresie technik ataków, które wskutek naruszenia bezpieczeństwa coraz częściej kończą się powodzeniem. W efekcie przedsiębiorstwa i instytucje rządowe mają do czynienia z nowymi wyzwaniami w obszarach oceny i eliminowania ryzyka.

Dawniej liczba ujawnianych rocznie podatności była wskaźnikiem aktualnego stanu bezpieczeństwa, ułatwiającym przedsiębiorstwom i instytucjom wyznaczenie priorytetów obrony. Z raportu HP wynika, że obecnie sama liczba ujawnianych luk nie jest miarodajnym wskaźnikiem sytuacji w obszarze bezpieczeństwa. Pomimo stale spadającej liczby nowo ujawnionych luk, występuje duża liczba podatności nieujawnionych, nieznanych szerzej w branży bezpieczeństwa.

„Aby ochronić przedsiębiorstwa i instytucje przed różnego rodzaju atakami, HP powołał międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, którzy poszukują nieujawnionych podatności” — powiedział Michael Callahan, wiceprezes ds. światowego marketingu produktów i rozwiązań, dział Enterprise Security Products, HP. „Informacje uzyskane dzięki tym badaniom są wykorzystywane przy opracowywaniu rozwiązań HP służących do zabezpieczenia przedsiębiorstw. Staramy się w ten sposób prewencyjnie zmniejszać ryzyko”.

Nowe okoliczności powstawania luk w zabezpieczeniach

Od 2006 r. liczba nowo ujawnianych luk w zabezpieczeniach aplikacji komercyjnych powoli spada i w 2011 r. była mniejsza o prawie 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak z raportu wynika, że spadek ten nie oznacza zmniejszenia ryzyka.

Spadek ten jest spowodowany kilkoma czynnikami, między innymi pojawieniem się czarnego rynku wymiany informacji o lukach w zabezpieczeniach. Ponadto rozpowszechnienie się aplikacji internetowych tworzonych na zamówienie, takich jak sklepy internetowe, otworzyło pole dla wyjątkowych, ukierunkowanych ataków, których wykrycie i wyeliminowanie wymaga dużej wiedzy.

Oto najważniejsze wnioski z raportu:

  • Chociaż liczba doniesień o nowych lukach w zabezpieczeniach spada, liczba ataków w drugim półroczu 2011 wzrosła ponad dwukrotnie (wg pomiarów systemów zapobiegania włamaniom HP TippingPoint).
  • Prawie 24% wykrytych w 2011 r. podatności w aplikacjach komercyjnych to luki o stopniu istotności 8-10. Takie luki mogą prowadzić do zdalnego wykonania kodu, co jest najbardziej niebezpiecznym rodzajem ataku.
  • Ok. 36% wszystkich podatności występuje w komercyjnych aplikacjach internetowych.
  • Ok. 86% aplikacji internetowych jest podatnych na atak typu „injection”, tzn. polegający na uzyskaniu przez hakera dostępu za pośrednictwem serwisu do jego wewnętrznej bazy danych.
  • W 2011 r. nadal były popularne zestawy narzędziowe ułatwiające przeprowadzenie ataku z wykorzystaniem określonej luki, (tzw. exploit toolkit), co wynika z dużej skuteczności takiej metody. Takie „zestawy do ataków”, sprzedawane w sieci, umożliwiają hakerom dostęp to systemów informatycznych przedsiębiorstw i kradzież poufnych danych. Na przykład zestaw Blackhole Exploit Kit, używany przez większość przestępców internetowych, uzyskał pod koniec listopada 2011 r. wskaźnik skutecznego infekowania wynoszący ponad 80%, co jest niezwykle wysoką wartością.

W celu zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa, HP proponuje, jak nietrudno byłi się domyślić, swoją platformę HP SIRM (

Security Intelligence and Risk Management — analiza danych i zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa). HP SIRM umożliwia analizę środowisk tradycyjnych, mobilnych i opartych na przetwarzaniu w chmurze, dzięki czemu pozwala na adaptowanie środków obrony w zależności od specyficznych zagrożeń występujących w danej organizacji.