Jak stworzyć bezpieczne środowisko wirtualne?

Technologie wirtualizacji stały się tak powszechnym zjawiskiem, że przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie bez nich możliwości budowy infrastruktury informatycznej.
Idea warstwowego modelu infrastruktury zwirtualizowanej

Idea warstwowego modelu infrastruktury zwirtualizowanej

Czy wirtualizacja jest bezpieczna?

Wraz z zaletami wirtualizacji do firm wprowadza się zagrożenia, z jakimi specjaliści IT nie mieli jeszcze do czynienia. Do klasycznych zagrożeń doszły te, które związane są z infrastrukturą opartą o kompu­tery wirtualne i platformę wirtualizatorów.

Ataki na infrastrukturę wirtualną

Ataki na infrastrukturę zwirtulizowaną uwzględniają dodatkową warstwę, która staje się głównym celem ataku. O atrakcyjności wirtualizatora dla ataków świadczy fakt, iż kontroluje on wszystkie usługi i realizowane procesy w komputerach wirtualnych. Atakujący, który zyskałby kontrolę nad tą warstwą, mógłby uniemożliwić realizację procesów lub też wykraść dane.

Jak stworzyć bezpieczne środowisko wirtualne?

Działy IT muszą zostać wyposażone w zgodny z infra­strukturą model oraz narzędzia IT. Administratorzy muszą być świadomi, jak poszczególne zabezpiecze­nia w warstwie komputerów wirtualnych, wirtualiza­tora i sprzętu fizycznego mogą się ze sobą łączyć w jeden spójny ekosystem bezpieczeństwa.

Zgodnie z przedstawionym modelem możemy za­uważyć, iż niezbędnym jest posiadanie zintegrowanych mechanizmów, które umożliwią kompleksową ochronę w każdej z warstw.

Zabezpiecz infrastrukturę zwirtualizowaną z pomocą System Center 2012

Takie możliwości oferuje System Center 2012 współpra­cujący z Windows Server 2008 R2 SP1. Umożliwia on zwiększenie ochrony danych i procesów biznesowych na każdej z wydzielonych warstw infrastruktury. Wyko­rzystuje on nowoczesny system kopii zapasowych gwa­rantowany przez Data Protection Manager. Za utrzyma­nie odpowiedniej sprawności i dostępności do aplikacji odpowiadają produkty takie jak Configuration Manager oraz Operations Manager. Zarządzanie warstwą fizyczną opiera się o Operations Manager, Configuration Mana­ger oraz Virtual Machine Manager. Dzięki tym trzem produktom działy IT otrzymują pełną kontrolę nad konfiguracją, aktualizacjami i statusem zdrowia.

System Center 2012 równa się bezpieczeństwo

Warstwowe podejście do planowania ochrony sys­temów teleinformatycznych może zagwarantować przedsiębiorstwom:

  • ochronę danych biznesowych przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem
  • wprowadzenie nadzoru nad wydajnością, dostępnością i bezpieczeństwem aplikacji biznesowych
  • minimalizację podatności aplikacji na ataki dzięki spójnemu modelowi aktualizacji
  • standaryzację konfiguracji zabezpieczeń zarówno w środowisku komputerów wirtualnych jak i wirtualizatorów
  • spójny model ochrony komunikacji sieciowej pomiędzy środowiskiem wirtualnym a użytkownikiem końcowym.

Integrując klasyczne rozwiązania zabezpieczeń z silnymi mechanizmami zarządzania dostarczanymi przez System Center 2012 działy IT będą w stanie stworzyć spójny i wzajemnie się wspierający system zabezpieczeń.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.