Rynek IT wzrósł o 8 procent

Największym odbiorcą są instytucje sektora publicznego. Wśród szefów firm teleinformatycznych przeważa optymizm.
Jest coraz lepiej!

Jest coraz lepiej!

Wartość polskiego rynku informatycznego, według badania Computerworld TOP200, wyniosła w 2011 roku 31,3 mld zł. W porównaniu z rokiem 2010 przychody wzrosły o 2,3 mld zł, czyli o ponad 8%. Takie wyniki świadczą o tym, że sytuacja sektora zaczęła się stabilizować. Po załamaniu w roku 2009, w kolejnym roku udało się powiększyć przychody o 2,5 mld zł, a w ostatnim roku utrzymać trend wzrostowy. Nastroje szefów firm informatycznych nie odstają od tych wyników: można określić je jako co najmniej umiarkowane. Najwięcej ankietowanych firm koniunkturę na rynku uznało za dobrą (44%) oraz bardzo dobrą (3%). Niemal tyle samo określiło sytuację na rynku jako przeciętną (46%). Negatywne odczucia wobec stanu rynku ma łącznie 7% firm.

Administracja inwestuje najwięcej

Przychody 350 firm uczestniczących w raporcie Computerworld TOP200 pochodzą z 15 sektorów gospodarki, które łącznie wydały na informatykę 10,6 mld zł w 2011 roku – 8% więcej niż rok wcześniej (to jedna trzecia całego rynku, za pozostałą część odpowiada sprzedaż konsumencka i małe firmy, nieobjęte badaniem). Według zestawienia, najwięcej na IT w 2011 roku wydała administracja – 2,4 mld zł, czyli o 17% więcej niż przed rokiem.

Prąd, pieniądze i telefon

Perspektywicznym klientem branży IT jest sektor użyteczności publicznej, na czele z energetyką, która wciąż jest rynkiem regulowanym. ”

Stopniowa liberalizacja sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które pomogą prowadzić nowoczesny biznes, kontrolować koszty i obsługiwać klienta” — mówi Adam Jadczak, redaktor prowadzący raportu Computerworld TOP200. – ”

To zmusi energetykę do większych inwestycji w IT” — dodaje. W 2011 roku ich wartość sięgnęła 804,5 mln zł, co dało roczny wzrost wydatków o 44%.

Znacznie więcej niż energetyka wydają na IT sektory bankowości oraz telekomunikacji – każdy z nich ponad 1,6 mld zł. Ich inwestycje teleinformatyczne wzrosły odpowiednio o 7% i 13%. Niespodzianką jest spadek wydatków w sektorze MŚP. Według zestawienia Computerworld, wydatki sektora MŚP na IT spadły w 2011 aż o 24%. Wyniosły tylko 805 mln zł, podczas gdy w roku 2010 przekraczały 1 mld zł.

Walka na marże

Z raportu Computerworld TOP200 wynika, że co najmniej równie dobrze jak firmy informatyczne radzą sobie dystrybutorzy sprzętu: ABC Data, Action oraz AB. Z tej trójki największy wzrost, o 34%, odnotował Action zwiększając wartość sprzedaży na polskim rynku o 700 mln zł.

Rok 2012 na remis

Badane firmy poproszono także o prognozę koniunktury w 2012 roku. Okazało się, że optymistów jest tyle samo co pesymistów. Poprawy sytuacji spodziewa się 49% firm uczestniczących w tegorocznym raporcie TOP200. Dominują jednak umiarkowani optymiści: 38% ankietowanych liczy, że sytuacja będzie nieco lepsza. 8% wskazało, że będzie lepsza.

0
Źródło: Computerworld TOP200
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.