Głównym punktem programu tegorocznej konferencji Digital Agenda Assembly była bezpieczna przyszłość cyfrowa przy dążeniu do dalszego wzrostu oraz innowacji

Kasperski wzywa do obrony przed cyberwojną

"Oprogramowanie przemysłowe wymaga całkowitego przeprojektowania" – mówi Jewgienij Kasperski

Głównym punktem programu tegorocznej konferencji Digital Agenda Assembly była bezpieczna przyszłość cyfrowa przy dążeniu do dalszego wzrostu oraz innowacji

Głównym punktem programu tegorocznej konferencji Digital Agenda Assembly była bezpieczna przyszłość cyfrowa przy dążeniu do dalszego wzrostu oraz innowacji

Kasperski zauważył, że problemy cyberprzestępczości spotykają się z coraz większą reakcją międzynarodową. Jednocześnie nakreślił „apokaliptyczny scenariusz”, który według niego mógłby mieć katastrofalny wpływ na społeczeństwo – a któremu można by zapobiec poprzez radykalną zmianę myślenia o ochronie online dla systemów przemysłowych oraz kluczowych punktów infrastruktury.

Po przemowie wygłoszonej na wspólnym posiedzeniu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Kasperski powiedział:

„Rządy i niezależne organizacje międzynarodowe, takie jak UN-IMPACT oraz Interpol, zdały sobie sprawę ze skali cyberprzestępczości i nawiązały współpracę w celu zwalczania tego zagrożenia. To dobra wiadomość.

Jednak złą wiadomością jest to, że takie oprogramowanie jest obecnie wykorzystywane również jako cyberbroń, która może zniszczyć fizyczne obiekty w takim samym stopniu co tradycyjne rodzaje broni. Zagrożone są systemy przemysłowe, transportu oraz elektryczne, fabryki i obiekty wojskowe.

To przerażające: gdyby spełnił się jeden z najgorszych scenariuszy, moglibyśmy cofnąć się o setki lat – transport konny, czytanie papierowych książek, tradycyjna poczta czy oświetlenie przy pomocy świec…. Najgorsze jest to, że na razie ochrona przed tego rodzaju atakami nie jest możliwa. Konieczne jest przeprojektowanie całego oprogramowania dla systemów przemysłowych, co mogłoby zająć 10-20 lat i stanowi swego rodzaju 'mission impossible'”.

Głównym punktem programu tegorocznej konferencji Digital Agenda Assembly była bezpieczna przyszłość cyfrowa przy dążeniu do dalszego wzrostu oraz innowacji. Podczas dyskusji próbowano określić priorytety w zakresie niezbędnych działań w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego w Europie w oparciu o analizę lokalnej i globalnej sytuacji. Innym celem była analiza roli innowacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w europejskiej gospodarce cyfrowej oraz wynalezienie sposobów wspierania nowych idei.

Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie poświęconej konferencji: http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daa2012/item-display.cfm?id=8282.