HP wygrywa spór dotyczący serwerów z procesorami Itanium

Koniec sporu Oracle i HP

Spór o procesory Itanium rozstrzygnięty

Spór o procesory Itanium rozstrzygnięty

Sąd zadecydował i ogłosił co następuje:

  1. W niniejszym pozwie dotyczącym uzyskania interpretacji sądu, Sąd wydaje wyrok na korzyść HP i przeciwko firmie Oracle zarówno w kwestii naruszenia warunków umowy, jak i estoppla przyrzeczenia, stanowiących powód wniesienia pozwu przez firmę HP.
  2. Ugoda zawarta pomiędzy HP, Oracle i M. Hurd dnia 20 września 2010 r. wymaga, by Oracle nadal oferował pakiet swoich produktów na platformach serwerów HP bazujących na procesorach Itanium i nie przyznaje firmie Oracle uprawnień do decydowania czy produkty te będą w dalszym ciągu oferowane, czy też nie.
  3. Termin „pakiet produktów” oznacza oprogramowanie firmy Oracle oferowane na serwerach HP bazujących na procesorach Itanium w chwili podpisania przez firmę Oracle Ugody z dnia 20 września 2010 r., włącznie z wszelkimi nowymi wersjami lub aktualizacjami tych produktów.
  4. Firma Oracle zobowiązana jest do nieprzerwanego oferowania swoich produktów na platformach serwerów HP bazujących na procesorach Itanium do chwili zaprzestania przez firmę HP sprzedaży wspomnianych serwerów.
  5. Firma Oracle ma obowiązek przenieść swoje produkty na serwery HP bazujące na procesorach Itanium bez obciążania firmy HP kosztami z tym związanymi.