Korzystne wyniki finansowe Seagate’a

Seagate Technology podał wyniki za kwartał zakończony 29 czerwca 2012. W czasie czwartego kwartału zysk netto notowany na zasadach GAAP wyniósł 4,5 mld dolarów, marża brutto – 33,1 %, zysk netto - 1 mld, rozwodniony zysk netto na akcję – 2,37 dolara. Zysk netto na akcję nienotowany na zasadach GAAP wyniósł 2,41 dolara a marża brutto – 33,6%.
Seagate

Seagate

W kwartale zakończonym w czerwcu 2012 Seagate wygenerował około 1,4 mld dolarów gotówki z działalności operacyjnej, zapłacił dywidendy w wysokości 106 milionów dolarów oraz wykorzystał około 1,2 miliarda dolarów na odkupienie około 45 milionów akcji zwykłych. W pierwszej połowie roku kalendarzowego Seagate odkupił łącznie około 88 milionów akcji zwykłych, co stanowi około 19% kapitalizacji firmy. Gotówka, inne środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe wyniosły 2,2 miliarda dolarów na koniec czwartego kwartału roku fiskalnego, co stanowi wzrost rok do roku o około 67 milionów dolarów.

Firma ogłosiła, że w czasie ostatniego roku fiskalnego (okres zakończony 29 czerwca 2012) przychód wyniósł 14,9 mld dolarów, marża brutto – 31,4 %, zysk netto – 2,9 mld dolarów, rozwodniony zysk netto na akcję – 6,49 dolara. Marża brutto nienotowana na zasadach GAAP wyniosła 31,7%, rozwodniony zysk netto na akcję – 6,75 dolara. W roku fiskalnym 2012 Seagate zwrócił udziałowcom ponad 85% przepływów finansowych firmy z działalności operacyjnej w postaci dywidendy oraz odkupu akcji.

„Cieszymy się z rekordowej liczby sprzedanych dysków i przychodu w czwartym kwartale roku fiskalnego 2012, co pozwoliło na osiągnięcie stopy zwrotu oczekiwanej przez akcjonariuszy” – powiedział Steve Luczo, prezes Seagate.

Wypłata kwartalnej dywidendy

Rada Nadzorcza Seagate zdecydowała o wypłacie kwartalnej dywidendy w wysokości 0,32 dolara na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona 29 sierpnia 2012, akcjonariuszom posiadającym akcje spółki w dniu 14 sierpnia 2012. Wypłata przyszłych kwartalnych dywidend leży w gestii Rady i będzie zależeć od sytuacji finansowej Seagate, wyników operacyjnych, dostępnej gotówki, przepływów pieniężnych, wymagań kapitałowych oraz innych czynników uznanych za ważne.

0
Źródło: Seagate
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.