Zmiany organizacyjne w Panasonic

Firma Panasonic ogłasza plany zmian w zarządzaniu organizacją. Reformy zostaną wdrożone z dniem 1 października 2012, a ich głównym celem jest wzmożona koncentracja na potrzebach i oczekiwaniach klientów.
Panasonic

Panasonic

W ubiegłym tygodniu firma Panasonic ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku fiskalnego, który rozpoczął się w kwietniu 2012. Pierwszy kwartał 2012 zakończony został ze wzrostem zysku operacyjnego, dzięki restrukturyzacji, wzmocnieniu struktur zarządzających oraz redukcji kosztów stałych. Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 38,6 miliarda jenów i jest to znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (592% licząc rok do roku). Zysk brutto oraz dochód Panasonic Corporation netto w pierwszym kwartale 2012 są dodatnie (po raz pierwszy od trzeciego kwartału roku rozliczeniowego 2011 biorąc pod uwagę ostatnie 6 kwartałów).

Teraz Panasonic zamierza sukcesywnie wdrażać strategię, która ma na celu utrzymanie pozytywnej tendencji. Elementem tej strategii są ogłoszone zmiany, które obejmują:

  • utworzenie odrębnych komórek zajmujących się strategią korporacyjną oraz profesjonalnym wsparciem biznesu w celu usprawnienia formułowania i wdrażania strategii, przepływu środków oraz alokowania zasobów personalnych;
  • rewizję struktury i misji korporacyjnego działu badań i rozwoju w celu lepszego wsparcia rozwoju biznesu
  • rewizję struktury procesu decyzyjnego na poziomie całej Grupy w celu uzupełnienia i wsparcia tego procesu.
0
Źródło: Panasonic
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.