Intel nie chce haseł, woli biometrykę

Eliminowanie haseł, zwiększanie stopnia bezpieczeństwa

Biometryka całkiem zastąpi hasła?

Biometryka całkiem zastąpi hasła?

Hasła pozostają powszechnym, choć niewygodnym sposobem ochrony dostępu do cennych lub poufnych informacji. Aby wyeliminować potrzebę używania haseł, w Intel Labs opracowano zastępczą metodę o nazwie Client Based Authentication Technology (kliencka technologia uwierzytelniania). Technologia ta nie tylko zastępuje hasła, ale również radykalnie upraszcza i przyspiesza dostęp do kont bankowych, portfeli giełdowych i innych osobistych informacji przechowywanych w chmurze.

Użytkownik uwierzytelnia się raz w fizycznym urządzeniu, takim jak ultrabook lub smartfon, za pomocą czujnika biometrycznego, po czym urządzenie automatycznie uwierzytelnia go w jednej lub wielu usługach chmurowych. Odczytanie unikatowego wzoru naczyń krwionośnych w dłoni pozwala przenieść użytkownika bezpośrednio do konta bankowego, serwisu społecznościowego albo innej zabezpieczonej usługi. Technologia umożliwia też monitorowanie obecności i blokuje urządzenie oraz przerywa zabezpieczone połączenie z usługą, kiedy użytkownik odłoży urządzenie. Nowe skanowanie biometryczne odblokowuje urządzenie i natychmiast przywraca poprzednie połączenie. Cały proces jest praktycznie niezauważalny dla użytkownika, łatwy w użyciu i bezpieczniejszy.