Ci, którzy nie podpiszą memorandum będą musieli zastosować się do późniejszych zapisów ustawy, która w ostateczności wymusi na wszystkim operatorach działających na rynku podniesienie jakości usług i da UKE narzędzie egzekucyjne

MRR: budowa szerokopasmowego Internetu ruszyła z miejsca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekonuje, że udało się osiągnąć postęp w pracach nad budową szerokopasmowego Internetu w Polsce.

. Nadrobienie zaległości pozwoli odsunąć groźbę, że Polska straci unijne dofinansowanie, przed czym w swoim raporcie ostrzegała Najwyższa Izba Kontroli

Nadrobienie zaległości pozwoli odsunąć groźbę, że Polska straci unijne dofinansowanie, przed czym w swoim raporcie ostrzegała Najwyższa Izba Kontroli

Zdaniem NIK-u, szanse na ukończenie projektu w zakładanym terminie, czyli do 2015 roku, są niewielkie, bo prace są w powijakach. Chodzi przede wszystkim o budowę sieci ponadregionalnej, obejmującej obszar Polski Wschodniej. Jak zapewniają przedstawiciele resortu rozwoju regionalnego, projekt wprawdzie z dużym opóźnieniem, ale w końcu ruszył z miejsca.

Opóźnienie sięgało prawie dwóch lat

– przyznaje Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria. –

Dziś postęp jest nieprawdopodobny, a dynamika jest jeszcze większa niż postęp.

Iwona Wendel zapewnia, że udało się m.in. rozwiązać kwestie natury formalnej, bez których prace nie mogłyby ruszyć z miejsca.

Przede wszystkim mamy notyfikację pomocy publicznej

– mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. –

Od listopada ubiegłego roku województwa mogły rozpocząć przygotowanie zamówień publicznych

.

Dziś procedura została wdrożona we wszystkich, pięciu województwach, co – zdaniem przedstawicieli resortu – pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Chyba że niektóre z tych województw podejmą to ryzyko już w najbliższym sezonie budowlanym, czyli jesienią

– zaznacza Iwona Wendel.

Jak podkreśla, trwa analiza wojewódzkich harmonogramów prac i zmian, które już zostały do nich wprowadzone. Ostrożnie wprowadzane są do nich kolejne poprawki.

Nie spodziewam się wielu wniosków o płatność w bieżącym roku

– mówi wiceminister. –

Będą to na pewno wnioski związane z obsługą i zarządzaniem projektem, na pewno cale przygotowanie dokumentacji. Natomiast środki, związane z procesem inwestycyjnym, czyli wbiciem łopaty i układaniem kolejnych kilometrów sieci, będą wydatkowane w latach 2013-14 oraz w 2015 roku, ponieważ wydłużyliśmy okres realizacji tych projektów do końca września 2015 roku

– zaznacza.

Do dyspozycji marszałków województw, którzy przejęli realizację projektów, związanych z budową szerokopasmowego Internetu w Polsce, są blisko 2 mld zł.

Najważniejsze projekty to wybudowanie pięciu sieci regionalnych w województwach Polski Wschodniej, które utworzą nam tę ponadregionalną sieć oraz Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa i Mazowiecka Sieć Szerokopasmowa. Bardzo liczymy, że ich realizacja rozpocznie się w 2013 roku

– mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. –

Pozostałe sieci lokalne są realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. One nieznacznie wpłyną na realizację wszystkich wskaźników

.

Budowa szerokopasmowego Internetu w Polsce finansowane jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, programu Rozwoju Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Unia Europejska przyznała na ten cel 1 mld euro na lata 2007-2013, by usunąć bariery w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Polska jest pod tym względem na szarym końcu europejskiej stawki. Nadrobienie zaległości pozwoli odsunąć groźbę, że Polska straci unijne dofinansowanie, przed czym w swoim raporcie ostrzegała Najwyższa Izba Kontroli.