Aktywność cyberprzestępców osiągnęła punkt krytyczny

Kaspersky Lab informuje o opublikowaniu raportu poświęconego spamowi w sierpniu 2012 r. Z analizy wynika, że w miesiącu tym odsetek niechcianych wiadomości w ruchu pocztowym nadal zmniejszał się, a jego średni udział wynosił 70,2% - co stanowi spadek o 1,6 proc. w stosunku do lipca. Jednak poziom ten – typowy dla miesięcy letnich – nie oznacza, że spam stanowi mniejsze zagrożenie. W lipcu znacząco wzrósł udział szkodliwych załączników w ruchu pocztowym: szkodliwe pliki zostały wykryte w 4,5% całego ruchu pocztowego. W sierpniu natomiast miał miejsce niewielki spadek liczby takich załączników, jednak nadal można było znaleźć je w 3,9% wszystkich wiadomości e-mail. Odsetek oszukańczych wiadomości oraz e-maili reklamujących podrabiane produkty znanych projektantów nadal zwiększał się w ruchu spamowym.
20 największych źródeł spamu wysyłanego do użytkowników europejskich w sierpniu 2012 r.

20 największych źródeł spamu wysyłanego do użytkowników europejskich w sierpniu 2012 r.

W sierpniu, oprócz autopromocji, spamerzy rozprzestrzeniali e-maile reklamujące usługi oferowane przez innych cyberprzestępców. Popularna wysyłka promowała program zarabiania pieniędzy poprzez wykorzystywanie sklonowanych kart bankowych w celu kradzieży pieniędzy. Pojawiły się również e-maile oferujące bazy adresów, które mogły być wykorzystywane do rozprzestrzeniania spamu do różnych państw, łącznie z Iranem, gdzie spam jest rzadko spotykany.

W sierpniu Chiny odzyskały prowadzenie w rankingach największych źródeł spamu. Udział tego państwa w całym rozprzestrzenionym spamie – 31,5% – pozwolił mu uplasować się na pierwszym miejscu rankingu Top 20. Na kolejnych miejscach znalazły się Stany Zjednoczone (15,7%) oraz Indie (12,4%). Wkład Chin do europejskiego spamu zwiększył się o 6 punktów procentowych, co spowodowało spadek udziału innych państw.

W analizowanym miesiącu miały miejsce duże zmiany pod względem tematów wykorzystywanych w europejskim ruchu spamowym. Chociaż udział kategorii „Osobiste finanse” utrzymał się na wysokim poziomie, to jednak odnotowała ona znaczny spadek (-21,5 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W sierpniu angielskojęzyczny spam był bardziej różnorodny w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oprócz rosnącego odsetka wiadomości „farmaceutycznych” (+9,2 proc.) ruch spamowy zawierał także sporo wiadomości reklamujących kasyna (+3,6 proc.), jak również treści dla dorosłych, które stanowiły około 1,5% ruchu spamowego.

„Spam letni zazwyczaj odznacza się większym stopniem tzw. kryminalizacji – wzrasta odsetek wiadomości e-mail reklamujących nielegalne towary i rozprzestrzeniających szkodliwy kod. Jednocześnie spamerzy aktywnie oferują swoje usługi oraz usługi innych przedstawicieli biznesu cyberprzestępczego. Tym samym, w sierpniu spam przestępczy osiąga punkt krytyczny, a wrzesień będzie pod tym względem prawdopodobnie spokojniejszy” — powiedziała Maria Namiestnikowa, starszy analityk spamu, Kaspersky Lab.

Pełna wersja raportu spamowego dla sierpnia 2012 r. jest dostępna w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=721.

0
Źródło: Kaspersky Lab
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.