Trwają wielkie testy europejskiego cyberbezpieczeństwa

Cyber Europe 2012

Dziś ataki są kontrolowane

Dziś ataki są kontrolowane, ale jak będzie jutro?

Setki ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego z całej UE testują dziś swoją gotowość do zwalczania ataków cybernetycznych podczas trwającej cały dzień symulacji przeprowadzanej w całej Europie. Podczas ćwiczenia Cyber Europe 2012, 400 ekspertów z dużych instytucji finansowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych oraz władz lokalnych i krajowych w całej Europie zostało skonfrontowanych z ponad 1200 odrębnymi incydentami cybernetycznymi (w tym z ponad 30 000 e-maili) w ramach symulacji kampanii rozproszonej odmowy usługi (DDos).

Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie ich reakcji i zdolności do współpracy w przypadku utrzymujących się ataków na strony internetowe instytucji publicznych i systemy komputerowe głównych banków europejskich. Gdyby w rzeczywistości doszło do takich ataków, spowodowałyby one masowe zakłócenia dla milionów obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie oraz szkody o wartości milionów euro dla gospodarki UE.

Do incydentów cybernetycznych dochodzi coraz częściej. W 2011 r. liczba ataków internetowych wzrosła o 36%, a w latach 2007-2010 czterokrotnie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw zgłaszających incydenty o skutkach finansowych w zakresie naruszenia bezpieczeństwa (z 5% w 2007 r. do 20% 2010 r.). Według ekspertów Światowego Forum Gospodarczego w nadchodzącym dziesięcioleciu o 10% wzrośnie ryzyko wystąpienia poważnego zakłócenia krytycznej infrastruktury teleinformatycznej powodującego straty gospodarcze o wartości ponad 200 mld USD.

W tym ćwiczeniu symulacyjnym wykorzystano niezależny system w celu symulacji cech i funkcjonowania rzeczywistej krytycznej infrastruktury informatycznej, a nie rzeczywistą infrastrukturę. Bezpośrednio po ćwiczeniu eksperci z ENISA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) przedstawią „na gorąco” wstępne wyniki ćwiczenia, natomiast przed końcem roku opublikowane zostanie sprawozdanie zawierające najważniejsze wnioski.

Ćwiczenie Cyber Europe 2012 jest przeprowadzane podczas europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego i jest drugim ćwiczeniem na skalę unijną polegającym na symulacji cyberataku, które zostało zorganizowane przez państwa członkowskie, Komisję i ENISA. Ćwiczenie z 2012 r. ma znacznie szerszy zakres i większą skalę niż pierwsze ćwiczenie z 2010 roku.