Linuksa będziemy obowiązkowo uczyć się w szkole!

Wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji zmiana w programie nauczania szkół przygotowujących do zawodu informatyka obowiązkowo wprowadza podstawy obsługi dystrybucji linuksowych.
Linuksa będą uczyć w szkołach

Linuksa będą uczyć w szkołach

Firma SUSE poinformowała o działaniach wspierających uczniów, nauczycieli i szkoły w realizacji nowej podstawy programowej. Wprowadzona w tym roku przez Ministerstwo Edukacji reforma w programie nauczania szkół przygotowujących do zawodu (w tym licea profilowane i technika) wprowadza istotne zmiany w nauczaniu zawodu „Technik Informatyk” związane z potrzebami rynku pracy, w tym obowiązek nauczania różnych systemów operacyjnych używanych w firmach. W praktyce wymaga to rozszerzenia i pogłębienia kształcenia umiejętności konfiguracji i eksploatacji systemów linuksowych.

Firma SUSE we współpracy ze stowarzyszeniem PTUN Open Horizons Poland opracowała i za darmo udostępnia dla gimnazjów i liceów podręczniki do nauki podstaw systemu Linux (dostępne na stronie http://oedu.pl w formacie pdf/odt). Kolejnym działaniem wspierającym szkoły w realizacji nowej podstawy programowej jest przygotowanie zgodnego z nią podręcznika do nauczania systemów Linux. Ukaże się on już na początku roku dzięki współpracy koordynatorów programu nauczania systemów SUSE Linux Enterprise w szkołach z wydawnictwem Helion

0
Źródło: SUSE
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.