W 2020 roku statystyczny Polak będzie pobierał w skali miesiąca aż 6 422 megabajtów, czyli ponad 52 razy więcej w stosunku do 122 megabajtów w 2010 roku

Nadchodzące wahania napięcia mogą zagrażać sprzętom elektronicznym Polaków

Zmienia się na lepsze wśród dostawców prądu. Ale okres przejściowy może być bolesny...

Rośnie ryzyko awarii sprzętów elektronicznych Polaków w związku z nadchodzącymi przerwami w dostawach prądu

Rośnie ryzyko awarii sprzętów elektronicznych Polaków w związku z nadchodzącymi przerwami w dostawach prądu

Urząd Regulacji Energetyki (URE) rokrocznie notuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, związane m.in. ze wzrostem gospodarczym. Jedocześnie władze URE przyznają, że Polsce coraz częściej grożą przerwy w dostawach prądu w godzinach szczytu, spowodowane m.in. wyłączaniem bloków mocy przez elektrownie, które mogą nie nadążać z zastępowaniem przestarzałej infrastruktury nową. Według szacunków zawartych w najnowszym sprawozdaniu z działalności władz URE, tzw. blackouty (poważne przerwy w pracy systemu, paraliżujące duże obszary kraju), mogą nastąpić już w 2015 roku. Przestarzała, niedostatecznie rozwinięta i nieprzystosowana do przesyłu energii sieć jest bowiem podatna na okresowe spadki, a nawet utraty napięcia.

Wahania napięcia mogą nieść ze sobą zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe konsekwencje dla naszego sprzętu elektronicznego, w tym komputerów. Spektrum potencjalnych skutków jest szerokie – od mało kłopotliwego wyłączenia się komputera, poprzez drobne awarie, aż po zniszczenie sprzętu i całkowitą utratę danych. Na niekorzyść użytkowników działa przede wszystkim brak możliwości przewidzenia takiej sytuacji i niedocenianie jej potencjalnych konsekwencji. W szczególności firmy powinny uświadomić sobie, jakie skutki może mieć gwałtowna utrata zasilania dla firmowych serwerów i gromadzonych danych — mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Według ekspertów Kroll Ontrack, w obliczu prognozowanych zagrożeń, zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy sprzętu komputerowego powinni już teraz wyrabiać sobie pewne pozytywne nawyki w kwestii ochrony swoich komputerów i gromadzonych na nich danych. Stosowanie kilku prostych środków ostrożności, takich jak ochrona przeciwprzepięciowa, urządzenia UPS, a w przypadku firm stworzenie i przestrzeganie procedur polityki bezpieczeństwa danych, pozwoli zapobiec potencjalnej utracie danych spowodowanej wahaniami napięcia.

Porady specjalistów Kroll Ontrack pozwalające zapobiec utracie danych podczas wahań napięcia lub przerw w dostawie prądu:

  1. Ochrona przeciwprzepięciowa – zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy komputerów powinni wziąć pod uwagę zakup uziemionych listew zasilających. Te proste i stosunkowo niedrogie urządzenia zabezpieczą sprzęt przed skokami napięcia, które mogłyby w konsekwencji powodować utratę danych. Pamiętajmy jednak, że działają prawidłowo jedynie wtedy, gdy są podłączone do gniazdka z uziemieniem.
  2. Odpowiedni backup – użytkownicy domowi powinni archiwizować dane na zewnętrznych nośnikach przynajmniej raz w miesiącu. Firmy powinny ustalić i stosować procedurę regularnego backupu.
  3. Korzystanie z urządzeń UPS –dla firm posiadających własne, wewnętrzne serwery,korzystanie z alternatywnego zasilania np. awaryjnych zasilaczy wyposażonych w akumulator, powinno być standardem. Zapewniają one jednolitą moc sygnału, redukując wahania napięcia, a w przypadku całkowitej utraty zasilania podtrzymują pracę sprzętu. Użytkownicy indywidualni, pracujący na stacjonarnych komputerach, także powinni zainwestować w urządzenia UPS.
  4. Uwzględnienie w polityce bezpieczeństwa usług odzyskiwania danych – zdarzają się sytuacje, kiedy przygotowane plany awaryjne zawodzą, a z kopii bezpieczeństwa nie udaje się przywrócić danych. Prawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa powinna zatem obejmować nie tylko wytyczne dotyczące backupu i alternatywnego zasilania, ale także wskazówki określające co robić oraz do kogo zwrócić się po pomoc, gdy te środki zawiodą.