Jeden z producentów zamienników postawił się HP

Black Point jest gotów na odparcie wszelkich zarzutów producenta drukarek.

Black Point produkuje materiały eksploatacyjne, m.in. do drukarek HP

Black Point produkuje materiały eksploatacyjne, m.in. do drukarek HP

Komentarz firmy Black Point do komunikatu prasowego,,Ugoda pomiędzy HP i polskimi dystrybutorami marek ActiveJet i TB Print w sprawie naruszenia patentów na wkłady atramentowe”

Mówi:

Piotr Kolbusz, prezes Black Point SA:

W swojej 25 letniej historii, firma Black Point, zawsze ze szczególn ą starannością dbała o przestrzeganie praw patentowych i zasad uczciwej konkurencji. Nasza firma nie wprowadza do obrotu produktów naruszających prawa patentowe producentów drukarek ani nie posiada ich w magazynie.

P otwierdziła to wizja lokalna przeprowadzona przez komornika s ą dowego w towarzystwie przedstawiciela HP w czerwcu 2012 roku.

Zarzuty formułowane przez HP odrzucamy w toczącym się procesie.

Jednocześnie Black Point, jako polski producent materiałów alternatywnych, dysponujący opatentowaną technologią produkcji i własnym parkiem maszynowym, uznaje wagę i znaczenie praw patentowych i gotów jest wspierać działania producentów drukarek w tym zakresie.

Z tego względu odpowiedzi eliśmy pozytywnie na propozycj ę HP z listopada 2012 r., aby spór sądowy zakończyć polubownie i zmierza my do zawarcia porozumienia w tym zakresie.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że firma HP przez lata tolerował a niewłaściwe praktyki dużych i małych dystrybutorów swoich materiałów, polegające na wprowadzaniu na polski rynek dalekowschodnich produktów, naruszających prawa patentowe tego producenta.

D oprowadził o to do zapewnienia tym produktom znaczącego udziału w rynku materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Dodatkowo informujemy, że Black Point opiera się w swojej działalności głównie na reprodukcji zużytych wkładów do drukarek, który to proces nie tylko nie narusza praw patentowych, lecz także chroni środowisko naturalne – uwalnia je od milionów sztuk odpadów w postaci zużytych kartridży.

Reklama

Tym samym jesteśmy w stanie zaopatrywać naszych partnerów handlowych, a pośrednio i użytkowników, w bezpieczne patentowo i ekologiczne produkty.