W dzisiejszym świecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem ochrona wrażliwych danych musi być szczególnie respektowana

Jesteśmy lekkomyślni

W zbyt małym stopniu zabezpieczamy się przed zagrożeniami płynącymi z Sieci.

W zbyt małym stopniu zabezpieczamy się przed zagrożeniami płynącymi z Sieci

W zbyt małym stopniu zabezpieczamy się przed zagrożeniami płynącymi z Sieci

Podczas międzynarodowego wydarzenia Safer Internet Day (Dzień Bezpiecznego Internetu), firma Microsoft zaprezentowała wyniki II edycji badania wskaźnika bezpieczeństwa korzystania z Internetu, czyli Microsoft Computing Safety Index (MCSI). Pokazują one, że mimo iż ponad połowa (55%) respondentów jest świadoma zagrożeń płynących z sieci, tylko 29% ankietowanych podejmuje proaktywne działania, by chronić swoje dane osobowe. Tegoroczna edycja badania MSCI objęła również bezpieczeństwo danych na urządzeniach mobilnych, z których wynika, że o ile aktualizację oprogramowania na swoich komputerach domowych regularnie wykonuje blisko połowa respondentów (42%), to w przypadku urządzeń mobilnych jest to zaledwie 28% badanych.

Badanie MCSI objęło 10 000 użytkowników komputerów PC, smartfonów i tabletów z 20 krajów świata. Respondenci zostali zapytani o stosunek do bezpieczeństwa w internecie, a ich odpowiedzi osadzone były na skali od 0 do 100. Globalny średni wynik dla komputerów PC wyniósł 34, a dla urządzeń mobilnych 40. Skrócona wersja badania dostępna jest pod linkiem Microsoft Computing Safety Index Survey, gdzie można zbadać również swoje nawyki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Internecie.

Jakie jeszcze informacje ujawniły wyniki badania?

  • Kradzież hasła lub informacji z konta była wymieniana jako zagrożenie przez 47% respondentów. Wśród nich 33% zadeklarowało, że korzysta z bezpiecznych stron, a 28% unika korzystania z otwartej sieci Wi-Fi na urządzeniach mobilnych.
  • 48% badanych obawia się wirusów komputerowych, z czego 44% ma włączone zapory sieciowe, a ponad 53% instaluje oprogramowanie antywirusowe na swoich komputerach PC.
  • Mimo, że 45% respondentów obawia się kradzieży tożsamości, zaledwie 34% ma PIN do urządzeń mobilnych, a 38% deklaruje edukację w zakresie zwiększania bezpieczeństwa informacji przechowywanych na urządzeniach.

Microsoft oferuje narzędzia, które pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa w Internecie. Można je znaleźć pod adresem http://www.Microsoft.com/security. Wśród nich znajduje się wiele praktycznych wskazówek, jakie może zastosować każdy użytkownik sieci.