33 proc. zainstalowanego oprogramowania to „piraty”

Straty liczone są w setkach miliardów dolarów...

A czy ty korzystasz z pirackiego oprogramowania?

A czy ty korzystasz z pirackiego oprogramowania?

W badaniu uczestniczyło 1104 konsumentów, 973 użytkowników biznesowych i 268 menadżerów ds. IT. Badanie zostało przeprowadzone w 10 krajach. Wynika z niego, że koszty dla przedsiębiorstw i korporacji, wywołane złośliwym i pirackim oprogramowaniem, sięgną 114 miliardów dolarów w ujęciu globalnym, zaś konsumenci zmarnują w tym roku 1,5 miliarda godzin z tych samych powodów.

Znaczna część pirackiego oprogramowania jest już zainstalowana na kupowanych przez klientów komputerach, z czego 78 procent tego oprogramowania ma w sobie mechanizmy spyware. 45 procent badanych z kolei stwierdziło, że pirackie oprogramowanie spowolniło komputer na tyle, że trzeba było je odinstalować.

48 procent badanych najbardziej obawia się, że w wyniku użytkowania pirackiego oprogramowania, stracą swoje dane. 29 procent jako główne zagrożenie wymieniło kradzież tożsamości. Żadnego zagrożenia w używaniu pirackiego oprogramowania nie widzi dwa procent ankietowanych. Co ciekawe, 46 procent konsumentów nie instaluje aktualizacji oprogramowania, a 10 procent menadżerów IT wyłącza na firmowych komputerach, które obsługują, automatyczne aktualizacje.