Gminy rysują cyfrowe mapy

Jak się miewa cyfryzacja samorządów?

To jak to jest z tymi mapami w samorządach?

To jak to jest z tymi mapami w samorządach?

Spółka Unizeto Technologies zbadała aktualny stan wykorzystania rozwiązań informatycznych o takim charakterze w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. W badaniu wzięło udział ponad tysiąc gmin. Prawie połowa z nich wskazała, że wykorzystuje rozwiązania informatyczne w zakresie informacji przestrzennych. Niestety ten wynik dodatkowo psuje fakt, że jest to obecnie bardzo często oprogramowanie do tworzenia cyfrowych wersji map udostępnianych potem statycznie w serwisach internetowych, których nie można elektronicznie przetwarzać na potrzeby administracyjne. Jednak coraz częściej można spotkać również złożone systemy typu GIS, które pozwalają na pełne powiązanie prac urzędu z cyfrowymi planami przestrzennymi. Dzięki temu można wydatnie skracać procedury rozpatrywania wniosków, np. o udzielenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój kompleksowych rozwiązań ułatwiających cyfryzację i zarządzanie planami przestrzennymi oraz rosnący nacisk administracji rządowej na realizację unijnej dyrektywy INSPIRE będzie skutkował stopniowym zwiększaniem wykorzystania odpowiednich systemów informatycznych przez polskie samorządy — mówi Marek Sadowski, Koordynator Projektu UniGmina GIS, Unizeto Technologies.

Badanie wykorzystania oprogramowania informatycznego do zarządzania i udostępniania informacji przestrzennych zostało przeprowadzone w grudniu 2012 r. W ramach jego realizacji informacji na temat wykorzystywanych rozwiązań udzieliło 1075 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.