GNOME 3.8: 35936 zmian wprowadzonych przez 960 osób

GNOME 3.8 wprowadza nowy widok uruchamiania programów. Karta Często używane ułatwia uruchamianie ulubionych programów. Karta Wszystkie wyświetla wszystkie programy zainstalowane na komputerze.

Wyszukiwanie z ekranu

podglądu zostało przeprojektowane. Zmieniono widok wyników wyszukiwania oraz dodano ustawienia wyszukiwania.

Wydanie 3.8 zawiera wiele nowych ustawień prywatności i współdzielenia. Umożliwiają one kontrolowanie tego, kto ma dostęp do zawartości komputera, ile informacji osobistych jest wyświetlanych na ekranie.

Najnowsze wydanie wprowadza

nowy program o nazwie Zegar

. To przydatne narzędzie zostało najpierw pokazane w wydaniu 3.6, a następnie stało się elementem domyślnego zestawu programów GNOME. Zawiera liczne przydatne funkcje, w tym zegar światowy, budzik, stoper i minutnik.

GNOME 3.8 zawiera

znaczącą zmianę technologiczną w sposobie, w jakim wyświetlane są animacje graficzne.

Ulepszając współpracę między składnikami odpowiedzialnymi za wyświetlanie animacji, osiągnięto znaczne zwiększenie sprawności i wydajności. W wyniku tego zmienianie rozmiaru okien i przejścia wizualne stały się płynne i solidne.

Tryb klasyczny jest nową funkcją przeznaczoną dla osób, które preferują bardziej tradycyjny pulpit komputera. Zbudowany całkowicie w oparciu o technologie GNOME 3, dodaje on między innymi menu programu, menu miejsc i przełącznik okien na dole ekranu.

GNOME 3.8 zawiera bardzo

dużo mniejszych poprawek błędów i ulepszeń.

Wiele szczegółów zostało zmienionych, między innymi dodano nowe, animowane przejścia, ulepszono elementy graficzne i poprawiono użyteczność. Wiele z tych ulepszeń zostało wprowadzonych w ramach inicjatywy „Każdy szczegół się liczy”.

Zintegrowane metody wprowadzania tekstu zostały wdrożone po raz pierwszy w poprzednim wydaniu, GNOME 3.6. Od tego czasu były one obiektem intensywnej pracy. Dodano nowe funkcje i poprawiono wiele błędów. Zmiany obejmują nowy przełącznik metod wprowadzania, nowe wyskakujące okna kandydatów znaków, nowe ustawienia Regionu i języka oraz dołączenie wszystkich mechanizmów metod wprowadzania w menu.

Pozostałe informacje o zmianach znajdziecie w artykułach Aktualizacje głównego interfejsu użytkownika GNOME 3, Aktualizacje programów GNOME, Umiędzynaradawianie oraz Nowości dla programistów, administratorów systemów i dystrybucji.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.