- Możliwość łączenia się z naszymi telefonami, komputerami i innymi urządzeniami jest uważana za podstawową potrzebę człowieka - mówi Eva Elmstedt, dyrektor działu obsługi klienta w firmie Ericsson

Telefonie komórkowe szykują prawników

Dziś ostatni dzień na składanie skarg dotyczących przetargu na częstotliwości 1800 MHz.

Dziś ostatni dzień na składanie skarg dotyczących przetargu na częstotliwości 1800 MHz

Dziś ostatni dzień na składanie skarg dotyczących przetargu na częstotliwości 1800 MHz

Złożenie wniosków o unieważnienie wyników przetargu, w którym wygrały P4 i PTC, zapowiedziały m.in. Sferia, której oferta została odrzucona z powodów formalnych, i Emitel, który nie przeszedł pierwszego etapu weryfikacji. Ale do poniedziałku żaden jeszcze nie wpłynął.

21-dniowy termin mija w tym tygodniu. Zapewne takie wnioski wpłyną. Spodziewam się tego, ponieważ to jest walka o ogromny rynek, o częstotliwości, dzięki którym można świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu czy szybkiego przesyłu danych — mówi Agencji Informacyjnej Newseria Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak twierdzi Gaj, jeśli firma z branży internetowej nie świadczy tego typu usług, to w praktyce jest ona nieobecna na rynku. Wygrane firmy w wymaganym terminie (7 dni od ogłoszenia wyników przetargu) złożyły wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości.

W związku z tym przedsiębiorcy na pewno będą walczyć o to, by podważyć wyniki przetargu — mówi prezes UKE w czasie targów CeBIT w Hanowerze, których w tym roku Polska jest partnerem strategicznym.

Decyzje w sprawie odwołań nie zapadną od razu. Prezes UKE zapewnia, że wszystkie wnioski zostaną wnikliwie rozpatrzone. Ocenia jednak, że firmy, które będą pisać odwołania, nie mają wielkich szans powodzenia.

Przeglądałam akta sprawy, interesowałam się tym na bieżąco i nie zauważam w działaniach komisji przetargowej żadnych błędów — mówi Gaj. –

Ale oczywiście jest to zrozumiałe, że podmioty będą korzystać z przysługujących im praw. Natomiast ich szanse oceniam na dzień dzisiejszy bardzo znikomo.

Część firm została wykluczona już na etapie postępowania formalnego. Powód – nieprawidłowo przygotowane dokumenty.

Myślę, że startując po częstotliwości, które są tak cenne, które są tak rzadkim dobrem, na którym można robić duży biznes, podmioty powinny postarać się i złożyć dokumenty odpowiadające wszystkim wymaganiom — mówi Gaj. –

Jest to możliwe, co pokazują przykłady podmiotów, które przeszły do kolejnych etapów. Wszystkie dokumenty przygotowane przez Orange, T-Mobile, P4 to były dokumenty przygotowane wzorcowo.

Przykładem braków formalnych był np. brak opinii biegłego rewidenta przy sprawozdaniu finansowym. Według prezes Magdaleny Gaj, Urząd nie mógł dopuszczać takich wniosków do etapu oceny merytorycznej. Narażałby się wówczas na skargi innych firm.

Oni po prostu nie dochowali należytej staranności w przygotowaniu dokumentacji, a to są profesjonalne podmioty funkcjonujące na tym rynku i tego należy od nich oczekiwać — przekonuje Gaj.

Zdaniem prezes UKE, zwycięskie firmy przyspieszą rozwój szybkiego Internetu mobilnego. Na podmioty, które wygrają przetarg zostaną nałożone konkretne zobowiązania.

Rozpoczęcie działalności w ciągu 12 miesięcy na bazie tych częstotliwości i dokonanie inwestycji – budowa ponad 3 tysięcy stacji bazowych, zwiększenie zasięgu, poprawa przepływności w swoich sieciach – w terminie 24 miesięcy. 50 proc. tych inwestycji na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców – to da bardzo duży i widoczny efekt dla przeciętnego użytkownika Internetu — powiedziała prezes UKE.

Trudno mówić o tym, jak pod względem procentowym zwiększy się pokrycie kraju Internetem LTE, nie wiadomo, gdzie firmy będą budować sieć, a gdzie zwiększać jej przepływność. Jednak prezes UKE spodziewa się, że dzięki tym inwestycjom szybki Internet będzie dostępny w ok. 90 proc. Dziś to ponad połowa.