8 trudnych pytań do Google Glass

A pyta nie byle kto, tylko Kongres Stanów Zjednoczonych.

Wiceprzewodniczący tej komisji – Joe Barton – oraz siedmioro jej innych członków wystosowało do Google’a specjalny list. Krótki, 3-stronicowy i składający się niemal wyłącznie z pytań (i podpisów szanownej komisji).

Warto przytoczyć te pytania (w dość swobodnym i nieco skrótowym tłumaczeniu na język polski), bo w jakiś sposób stanowią one kompletny zbiór niejasności i kontrowersji, jakie wzbudza Google Glass.

1.

W jaki sposób Google zamierza zabezpieczyć Google Glass przed gromadzeniem i nieautoryzowanym przesyłaniem informacji firmie Google na temat samego użytkownika oraz innych osób?

2.

Jakie kroki podejmuje Google, aby zabezpieczyć prywatność innych osób rejestrowanych w czasie użytkowania Google Glass? I czy są one możliwe do pełnego usunięcia na przykład przed sprzedażą urządzenia?

3.

Oczywistym jest, że użytkownicy Google Glass będą technicznie zdolni do korzystania z technologii rozpoznawania twarzy, chociażby w celu szybkiego zdobycia informacji na temat innych osób, oglądanych przez Google Glass. Czy będę mieli taką możliwość? Czy inni użytkownicy będą mogli jakoś się przed tym zabezpieczyć? Jeśli tak – w jaki sposób? Jeśli nie – dlaczego?

4.

Regulamin firmy Google zaznacza, że firma może odmówić dostarczania informacji, które naruszają czyjąś prywatność. Czy moglibyśmy prosić o przykład takiej sytuacji? Czy Google zamierza wprowadzić ograniczenia technologiczne w celu ograniczenia dostępu do takich informacji ze strony innych osób? Jeśli tak, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób. Jeśli nie – dlaczego?

5.

Czy po wyposażeniu Google Glass w różnorakie zdolności związane z postrzeganiem i przetwarzaniem informacji Google zamierza udoskonalić lub uzupełnić zasady swojej polityki prywatności? Jeśli tak, prosimy o dokładniejsze wyjaśnienia. Jeśli nie – dlaczego?

6.

Google, zaznacza, że może gromadzić informacje na temat samego urządzenia, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, numer seryjny, a także informacje o sieci i nawet numerze telefonicznym. Czy te informacje zbierane będą również od użytkowników Google Glass? Jeśli tak, to które? I czy Google Glass będzie zbierać jakiekolwiek informacje bez wiedzy i zgody użytkownika? Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, prosimy o dokładniejsze wyjaśnienia.

7.

Nowy Jork był pierwszym miejscem oficjalnego uruchomienia aplikacji dla Google Glass. W jakim stopniu zabezpieczona została prywatność użytkowników przed zatwierdzeniem tej aplikacji? Czy w przyszłości Google planuje uczynić ochronę użytkowników priorytetowym zadaniem dla firm opracowujących aplikacje dla Google Glass? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, prosimy o dokładniejsze wyjaśnienia.

8.

Czy Google Glass posiada własną pamięć, która pozwala samemu urządzeniu na gromadzenie danych? Jeśli tak, czy Google zamierza wprowadzić jakiś sposób zabezpieczania tych danych przez użytkownika, na przykład poprzez ochronę hasłem? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie sposobu ochrony.

Od redakcji:

Google Glass to wspaniały wynalazek, ale rzeczywiście warto mieć świadomość, że ktoś kiedyś może wykorzystać go przeciwko nam samym. To już nie jest science-fiction, ale rzeczywistość, która puka do naszych drzwi. Dlatego dobrze jest, że Kongres USA przygotował listę tych kilku dość trudnych pytań i mamy nadzieję, że w przypadku Google Glass oraz innych wynalazków, które będą działały na podobnej zasadzie, ochrona prywatności osób będzie miała priorytetowe znaczenie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News