KE: Europejczycy nie dostają prędkości Internetu, za którą płacą

Według nowego badania Komisji Europejskiej na temat przepustowości stałych łączy szerokopasmowych przeciętna prędkość transmisji wynosi jedynie 74 proc. prędkości zadeklarowanej przez operatora, za którą klienci zapłacili.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Po raz pierwszy różnica między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy szerokopasmowych znajduje potwierdzenie w porównywalnych i wiarygodnych danych ze wszystkich państw członkowskich UE”.

Istnieją znaczne różnice na europejskich rynkach krajowych, najprawdopodobniej wynikające z praktyk reklamowych. Neelie Kroes twierdzi: „Konsumenci potrzebują więcej tego rodzaju danych, pomocnych w dokonywaniu świadomych wyborów, będziemy zatem powtarzać badania.I potraktujemy te pierwsze wyniki jako dodatkowy dowód potwierdzający konieczność stworzenia prawdziwego jednolitego rynku usług internetowych„.
Najważniejsze ustalenia dokonane w ramach badania:
  • Sieć kablowa deklaruje najbardziej wiarygodne prędkości pobierania danych:Średnia europejska wynosząca 74 proc. kryje w sobie znaczące różnice wydajności różnych technologii. Usługi oparte na technologiach xDSL osiągnęły jedynie 63,3 proc. deklarowanych prędkości w porównaniu z wartością rzędu 91,4 proc. w przypadku telewizji kablowej i 84,4 proc. w odniesieniu do FTTx (zob. załącznik).
  • W wartościach bezwzględnych średnia prędkość pobierania danych we wszystkich krajach i we wszystkich technologiach wynosiła 19,47 Mb/s w godzinach szczytu.Usługi FTTx uzyskały najwyższą prędkość na poziomie 41,02 Mb/s. Usługi kablowe osiągnęły prędkość 33,10 Mb/s, zaś usługi xDSL ze średnią 7,2 Mb/s pozostały daleko w tyle.
  • Prędkości wysyłania danych są bliższe prędkościom deklarowanym.W całej Europie średnia prędkość wysyłania wynosiła 6,20 Mb/s, co stanowi 88 proc deklarowanych prędkości wysyłania. Usługi FTTx osiągnęły zdecydowanie największą prędkość wynoszącą 19,8 Mb/s. Wynika to z faktu, że w przypadku wielu usług FTTx prędkość wysyłania jest znacznie bliższa prędkości pobierania danych. Usługi sieci kablowych i usługi xDSL osiągnęły skromne wyniki odpowiednio na poziomie 3,68 Mb/s i 0,69Mb/s.
Wyniki opierają się na pomiarze przepustowości w godzinach szczytu, który określa się jako dni robocze od godz. 19.00 do godz. 23.00 (włącznie). Są to ogólne wyniki badania próby i nie odnoszą się do faktycznej struktury rynku dostępu szerokopasmowego w każdym z krajów.
0
Źródło: Komisja Europejska
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.