Lepszy obraz dzięki złotym kablom?!

Czy złote kable HDMI zapewniają lepszą jakość obrazu?

MIT

W sprzedaży, jako rozwiązanie zapewniające doskonały obraz, znajdują się bardzo drogie kable HDMI albo wykonane całkowicie ze złota, albo ze złoconymi stykami – im droższe, tym lepsze. W końcu również w przypadku innych kabli, takich jak chinch albo SCART, obowiązuje zasada, że złote przewody i wtyki przesyłają lepszy obraz i czystszy dźwięk.

PRAWDA

Kiedy do transmisji obrazu i dźwięku używamy sygnału analogowego, to za pomocą technik pomiarowych faktycznie da się stwierdzić niewielkie różnice pomiędzy kablami zwykłymi a wykonanymi z metalu szlachetnego. Przewaga tych ostatnich polega na lepszej przewodności, a przede wszystkim dłuższej żywotności złota. Nowoczesny interfejs HDMI jest jednak cyfrowym standardem przesyłania obrazu i dźwięku. Przedmiotem transmisji nie są częstotliwości, a binarne wartości 0 i 1. Tutaj obowiązuje zasada: wszystko albo nic. Jeśli dane dotrą do odbiornika, to są one przedstawiane dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały wysłane przez nadajnik. Mimo że w zwykłych kablach miedzianych (patrz grafika po prawej stronie) jakość sygnału jest trochę słabsza niż w przypadku złotych, to informacje przesyłane są kompletnie. Tym samym obowiązuje całkowicie jasna reguła: drogie kable z elementami ze złota nie są w stanie zapewnić większej ostrości, bardziej nasyconych kolorów albo czystszego dźwięku. Nawet złoto z wartości binarnej nie jest w stanie wydobyć jakości nowej i lepszej. Jeśli sygnał jest przenoszony skutecznie, to w przypadku użycia kabli ze złotem wyświetli się taki sam obraz jak przy zastosowaniu najtańszego kabla miedzianego.

Jednak złote kable mają jedną zaletę, która ujawnia się, gdy w grę wchodzi duża ilość danych przechodzących przez HDMI i prawie żaden obraz nie dociera bezbłędnie. Najczęściej telewizor koryguje błędne piksele, ale jeśli błędów jest za dużo, przestaje to funkcjonować – dochodzi do migania pikseli, co wygląda podobnie jak szumy w obrazie analogowym. Takie zakłócenia występują jednak tylko w przypadku bardzo długich (ponad 10 m) albo uszkodzonych kabli. Kable ze złota – dzięki lepszemu na ogół ekranowaniu – pewniej przesyłają dane na dłuższych odcinkach, a za sprawą większej odporności na korozję są trwalsze od kabli miedzianych. Mimo to obowiązuje zasada: do połączenia odtwarzacza Blu-ray z umieszczonym ponad nim telewizorem najtańszy kabel HDMI wystarczy, aby cieszyć się optymalnym obrazem i dźwiękiem.

JAKOŚĆ TRANSMISJI PRZEZ HDMI

Wykresy oczkowe pokazują jakość kabli HDMI. Kiedy odstępy pomiędzy liniami (prezentacja transmisji elektrycznej bitów 1 i 2) robią się za małe, występują błędy w transmisji.

CYFROWE SZUMY W HDMI

W rzadkich przypadkach, gdy kable HDMI są uszkodzone, obraz wyświetlony jest z zakłóceniami podobnymi do szumów. Powodem są błędnie przesłane piksele, które rozbłyskują na biało. Prawie zawsze pomaga wtedy nowy kabel.