Przekroczysz limit transferu na telefonie – dostaniesz sms-a

Ten przepis wprowadziło znowelizowane w zeszłym roku Prawo Telekomunikacyjne po to, byśmy nie byli zaskakiwani ogromnymi rachunkami za telefon, czy inne urządzenie mobilne, którym łączyliśmy się z internetem.

Przepis (art. 1 pkt 50) wszedł w życie 22 czerwca i nakłada na każdego operatora obowiązek poinformowania swojego abonenta o tym, że przekroczył on limit transmisji danych i że przy dalszym korzystaniu z Internetu będą pobierane opłaty.

Przepis nowelizowanej ustawy brzmi tak: „Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu”

Oprócz tego przepisu, nowe prawo telekomunikacyjne wprowadziło gigantyczne zmiany na rynku, w tym m.in.

  • koniec ze zmuszaniem nas do podpisywania umów na długi czas,
  • obowiązek oferowania 12-miesięcznych czytelnych i przejrzystych umów,
  • przechowywanie danych o naszych połączeniach przez maksymalnie 12 miesięcy (a nie 24, jak miało to miejsce do tej pory),
  • kontrowersyjny przepis o ciasteczkach zostaje znowelizowany – od teraz użytkownik może zgodzić się na używanie przez wszystkie witryny ciasteczek odpowiednim ustawieniem w swojej przeglądarce.