Jakie są najbardziej pożądane umiejętności IT w Polsce?

Raport Computerworld Forecast 2014 pokazuje, że 32% firm w Stanach Zjednoczonych planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarze IT. Mimo, że opracowanie Computerworld dotyczy rynku amerykańskiego, warto przyjrzeć się, jakie umiejętności są najbardziej oczekiwane przez pracodawców i spróbować wyciągnąć wnioski dla polskiego rynku pracy.

Zdaniem autorów raportu, najbardziej pożądani będą pracownicy dysponujący kompetencjami w zakresie programowania i rozwoju aplikacji. Aż 49% dyrektorów amerykańskich firm przepytanych przez Computerworld wskazało, że zamierza zatrudnić takich specjalistów w tym roku.

Nadal nie słabnie zainteresowanie specjalistami Helpdesk oraz wsparcia technicznego. Aż 37% firm, które wzięły udział w badaniu, planuje zatrudnić w ciągu najbliższego roku takiego pracownika. Podobnie, jak w USA (wskazania 31% dyrektorów), również w Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjaliści ds. zarządzania usługami sieciowymi. Ruch danych w sieciach informatycznych gwałtownie rośnie i kształtuje popyt na administratorów sieci i systemów.

Według serwisu eMarketer.com, w 2013 roku liczba użytkowników aplikacji mobilnych sięgnęła 1,3 miliarda. Wpływa to na popularność na rynku pracy specjalistów zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych oraz zarządzaniem urządzeniami mobilnymi. Według twórców raportu Computerworld Forecast 2014, 27% badanych planuje zatrudnienie specjalisty z takimi kompetencjami. Aplikacje mobilne zyskują coraz większą popularność również w Polsce.

„Polskie firmy mają trudności w znalezieniu deweloperów aplikacji mobilnych na rynku pracy, dlatego, by rozwiązać ten problem, często decydują się na organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników w tym obszarze.” — mówi Aneta Gawęcka-Malec.

25% badanych dyrektorów amerykańskich firm planuje w najbliższych 12 miesiącach zatrudnienie specjalistów zarządzania projektami. Najczęściej poszukiwani są analitycy biznesowi oraz kierownicy projektów. Wśród kompetencji, które muszą posiadać eksperci w tym obszarze kluczowa jest umiejętność obsługi oprogramowania Microsoft takich jak SharePoint, Excel czy Access. Ponieważ osoby te prowadzą strategiczne projekty biznesowe, wiele zależy od ich przygotowania zawodowego. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia IT dla menedżerów służące podnoszeniu kompetencji w zakresie obsługi tych aplikacji.

Dużą popularnością cieszą się również administratorzy baz danych, których zatrudnienie deklaruje 24% badanych dyrektorów firm. Te umiejętności są pożądane również w Polsce. Lokalne firmy również chcą wykorzystywać potencjał, jaki oferuje obszar Big Data, Chodzi o możliwość analizy danych generowanych przez różne systemy informatyczne do definiowania trendów i zjawisk wspierających strategiczne zarządzanie produktami oraz usługami.

Kolejną umiejętnością, którą twórcy raportu Computerworld Forecast 2014 wskazują, jako pożądaną przez pracodawców w Stanach Zjednoczonych jest specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT. 21% badanych firm zamierza zatrudnić osobę odpowiedzialną w tym obszarze. Na popyt specjalistów wpływa rosnąca liczba cyberprzestępstw. Często odpowiedzialność za bezpieczeństwo infrastruktury IT ponoszą administratorzy sieci lub systemów, dlatego tak istotne jest położenie nacisku na szkolenie tej grupy specjalistów w kierunku security .

Pożądani na rynku pracy są również analitycy biznesowi potrafiący analizować informacje pochodzące z systemów ERP. Zatrudnienie takich specjalistów deklaruje 18% badanych dyrektorów firm w Stanach Zjednoczonych. Eksperci muszą dysponować umiejętnościami przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do celów biznesowych. Podobnie jak w przypadku administratorów baz danych, tutaj również na coraz większy popyt specjalistów wpływa chęć wykorzystania Big Data.

Badanie Computerworld Forecast 2014 zostało opracowane na bazie 230 wywiadów z dyrektorami IT w Stanach Zjednoczonych.

0
Źródło: Hexcode
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.