LTE poprawiło sytuację rynkową T-Mobile

T-Mobile Polska w trzecim kwartale 2014 r. prezentuje poprawę wyników finansowych i operacyjnych w porównaniu do poprzednich kwartałów w tym roku. Osiągnięcie tego rezultatu było możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu taryf JUMP z technologią LTE 4G.

Na dzień 30 września 2014 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,728 miliona klientów, co stanowi wzrost o 61 tysięcy w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, pozostając liderem pod względem całkowitej liczby klientów na rynku polskim. Spółka posiadała 8,837 miliona klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz 6,891 miliona klientów w segmencie usług abonamentowych.

„Wyniki finansowe T-Mobile Polska w trzecim kwartale prezentują pozytywny trend w porównaniu do wyników poprzednich kwartałów tego roku, zarówno pod względem przychodów, jak i EBITDA. Na wyniki operacyjne Spółki duży, pozytywny wpływ miały nowe taryfy JUMP z LTE 4G, dzięki którym pozyskaliśmy więcej klientów niż w okresie poprzedzającym ich wprowadzenie.” powiedział Jens Becker, Członek Zarządu ds. finansowych T-Mobile Polska S.A.

W trzecim kwartale 2014 roku przychody T-Mobile Polska wyniosły 1,620 miliarda złotych i były niższe o 2,7% w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku. Jednocześnie w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku przychody w trzecim kwartale były wyższe o 6,4%.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2014 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 624 miliony złotych i była wyższa o 1,0% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 38,5% i była wyższa o 1,4 punktu procentowego niż w trzecim kwartale 2013 roku.

Na wyniki Spółki w trzecim kwartale duży wpływ miało wprowadzenie taryf JUMP, które oferują klientom dostęp do Internetu w technologii LTE 4G. Dzięki nim liczba klientów przenoszących numer do T-Mobile z konkurencyjnych sieci w trzecim kwartale wzrosła o około 45% w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku. Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w trzecim kwartale wyniósł 1,0% i był niższy o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku. Średni miesięczny churn dla całej bazy wyniósł w tym okresie 2,2% i był niższy o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

W trzecim kwartale T-Mobile Polska zakończył modernizację swojej sieci, dzięki czemu zasięg UMTS wewnątrz budynków zwiększył się ponad dwukrotnie i obecnie obejmuje 89% populacji kraju, a poza budynkami do 99,3% populacji. Zwiększyło się nie tylko pokrycie kraju technologią UMTS, ale również pojemność sieci, która wzrosła ponad czterokrotnie. Obecnie T-Mobile sukcesywnie zwiększa pokrycie kraju technologią LTE 4G, która jest aktualnie dostępna dla ponad 58% populacji kraju.

Dużym zainteresowaniem cieszy się doceniana w rankingach oferta T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. Od momentu jej wprowadzenia na rynek, na początku maja 2014 roku, przyjętych zostało ponad 100 000 wniosków o otwarcie konta osobistego. T-Mobile Konto zostało uznane za najlepsze konto w rankingach przygotowanych przez Bankier.pl i Gazetę Wyborczą.

0
Źródło: T-Mobile
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.