7 na 10 osób czuje się bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo swoich rodzin online.

Nowy backdoor dla Linuxa o szerokim spektrum działań

Szwajcarski scyzoryk dla cyberprzestępcy.

Aby rozprzestrzenić nowy backdoor dla Linuxa, o nazwie Linux.BackDoor.Xnote.1, przestępcy przeprowadzają atak „brute force”, aby nawiązać połączenie SSH z docelową maszyną. Analitycy bezpieczeństwa Doctor Web przypuszczają, że stoi za tym chińska grupa hakerów ChinaZ.

Kiedy Linux.BackDoor.Xnote.1 dostanie się do maszyny, sprawdza czy jego kopia działa już w zainfekowanym systemie. Jeśli tak, to backdoor przerywa swoją instalację. Złośliwy program zostanie zainstalowany w systemie wówczas, gdy został uruchomiony z uprawnieniami głównego administratora (root). Podczas instalacji, złośliwy program tworzy swoją kopię w katalogu /bin/ w formie pliku o nazwie iptable6. Następnie usuwa oryginalny plik, który został wykorzystany do uruchomienia wirusa. Linux.BackDoor.Xnote.1 wyszukuje także w katalogu /etc/init.d/ skrypt, który zaczyna się linią „#!/bin/bash” i dodaje do niej kolejną linię, tak aby backdoor mógł być uruchomiony automatycznie.

Program wykorzystuje następującą procedurę do wymiany danych z serwerem zarządzającym przestępców. Aby uzyskać dane konfiguracyjne, backdoor szuka specjalnego wpisu w swoim kodzie — wpis wskazuje na początek zaszyfrowanego bloku konfiguracyjnego, a następnie odszyfrowuje go i zaczyna wysyłać zapytania do serwerów zarządzających z posiadanej listy, do momentu, aż znajdzie serwer odpowiadający na zapytanie, albo aż lista się skończy. Zarówno backdoor jak i serwer wykorzystują bibliotekę zlib do kompresowania pakietów, które wymieniają między sobą.

Najpierw Linux.BackDoor.Xnote.1 wysyła informacje o zainfekowanym systemie do serwera. Przechodzi on wtedy w stan gotowości i czeka na dalsze instrukcje. Jeżeli polecenie obejmuje przeprowadzenie jakiegoś zadania, backdoor tworzy oddzielny proces, który nawiązuje własne połączenie z serwerem, dzięki czemu pozyskuje wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne i wysyła wyniki wykonanego zadania.

Stąd, w momencie otrzymania polecenia, Linux.BackDoor.Xnote.1 może przypisać unikalne ID do zainfekowanej maszyny, rozpocząć atak DDoS na zdalnym hoście z określonym adresem (może przeprowadzać ataki SYN Flood, UDP Flood, HTTP Flood oraz NTP Amplification), zatrzymać atak, zaktualizować swój plik wykonywalny, wpisać dane do pliku, lub usunąć się z systemu. Backdoor potrafi także wykonywać wiele działań na plikach. Otrzymując odpowiednie polecenie, Linux.BackDoor.Xnote.1 wysyła informacje o systemie plików zainfekowanego komputera (całkowitej liczbie bloków danych w systemie plików oraz liczbie wolnych bloków) do serwera i czeka na inne polecenia, które mogą obejmować:

 • Wylistowanie plików i katalogów wewnątrz określonego katalogu.
 • Wysyłanie danych o rozmiarach katalogów do serwera.
 • Tworzenie pliku, w którym mogą być gromadzone otrzymane dane.
 • Przyjęcie pliku.
 • Wysyłanie pliku do serwera zarządzającego (C&C).
 • Usuwanie pliku.
 • Usuwanie katalogu.
 • Sygnalizowanie serwerowi gotowości przyjęcia pliku.
 • Tworzenie katalogu.
 • Zmianę nazwy pliku.
 • Uruchamianie pliku.

Poza tym, backdoor potrafi uruchomić proces powłoki (shell) z określonymi zmiennymi środowiskowymi i udzielić serwerowi C&C dostępu do tej powłoki, uruchomić proxy typu SOCKS na zainfekowanym komputerze, lub uruchomić swoją własną implementację na serwerze portmap.