' P4 musi być preferowane w przetargu na 1800 MHz, jeżeli chcemy utrzymać konkurencyjność rynku'

Play ma już 12,3 miliona klientów!

To bardzo pomyślny rok dla "czwartego operatora".

Play ma za sobą bardzo pomyślny rok pod względem komercyjnym i finansowym. Z bazą użytkowników na poziomie 12,3 mln, Play osiągnął udział w rynku w wysokości 21,3%, jednocześnie zapewniając dostęp do usług 4G LTE 73% populacji Polski i przekraczając próg 1 miliona użytkowników 4G LTE w 2014 r. Pod względem finansowym, zwiększyliśmy nasze przychody o 18% do poziomu 4 392 milionów zł, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 52% do kwoty 1 072 milionów zł — oświadczył Jørgen Bang-Jensen, prezes Play.

W 2014 r. Play w dalszym ciągu powiększał swoją bazę użytkowników oraz ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. W 2014 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 524 mln zł, wzrastając o 21% rok do roku. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 47,3% w 2014 r. w porównaniu z 44,4% w 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 67% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w 2014 r.

W ubiegłym roku baza klientów Play uległa zwiększeniu do poziomu 12,3 mln, co stanowi ok. 21,3% wszystkich abonentów usług mobilnych w Polsce, wzrastając o 2,4 pp z poziomu 18,9% w 2013 r. Play pozostał najczęściej wybieranym operatorem przez klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku na poziomie ok. 51% w roku 2014.

W ubiegłym roku skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 1 072 mln zł, co stanowi wzrost o 52% rok do roku, podczas gdy baza klientów abonamentowych zwiększyła się o 1,04 mln. W 2014 baza klientów abonamentowych rosła szybciej, niż w roku 2013, kiedy to zwiększyła się o 0,89 mln.