Copernicus Festival: Geniusz

Nauka to jedna z najbardziej fascynujących przygód ludzkości, naznaczona zmaganiami z tajemnicami przyrody, ale i intelektualną radością poznawania. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie, w jak wielkim stopniu odkrycia naukowe kształtują nasz sposób postrzegania rzeczywistości i jak bardzo wpływają na całość tego, co nazywamy kulturą. Istnieje pokusa, by teorie naukowe przeciwstawiać

sztuce i literaturze, gdy tymczasem należą one do rdzenia tradycji Zachodu.

Refleksja nad wzajemnym wpływem koncepcji naukowych, religii, literatury i sztuki – nie tylko poprzez wykłady i dyskusje, ale także projekcje filmów, koncerty i wystawy – pozwoli lepiej zrozumieć złożone powiązania tych dziedzin i zainteresuje szerokie grono odbiorców.

Copernicus Festival wzorowany jest na World Science Festival, który co roku odbywa się w Nowym Jorku, gromadząc najlepszych światowych naukowców i rzesze uczestników. Kraków jest doskonałym miejscem na organizację podobnego wydarzenia w Europie – łączy się w nim wszak nauka na najwyższym poziomie z bogatym życiem artystycznym i długą tradycją głębokiej refleksji filozoficznej i teologicznej.

Inicjatorami Copernicus Festival są Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Partnerem strategicznym festiwalu jest „Tygodnik Powszechny”. Wspólne działanie tych instytucji, przy jednoczesnym zaangażowaniu w przedsięwzięcie Miasta Kraków, gwarantuje organizację festiwalu na najwyższym światowym poziomie.

Pierwsza edycja Copernicus Festival odbyła się w maju 2014 r. i poświęcona była rewolucjom w nauce i kulturze. Jej program obejmował wykłady, dyskusje, warsztaty, spotkania z naukowcami, projekcje filmów, koncerty i wystawy. Gośćmi festiwalu byli zarówno światowej sławy uczeni – John Barrow, Michael Arbib, John Gray, Michał Heller – jak i wybitni artyści – m.in. Krzysztof Zanussi, Sławomir Zubrzycki, a także muzycy zespołu Capella Cracoviensis. Poszczególne dni festiwalowe poświęcone były takim problemom, jak miejsce człowieka we Wszechświecie, natura umysłu, przypadek, napięcie między nauką a duchowością i tzw. trzecia kultura. Wydarzenia festiwalowe zgromadziły łącznie ponad 5 tysięcy uczestników.

Kolejna edycja Festiwalu Kopernika odbędzie się w dniach 18-23 maja 2015 roku i poświęcona będzie fenomenowi genialności.

Geniusz to nie tylko wybitnie utalentowany artysta czy naukowiec, ale przede wszystkim tajemnicze zjawisko. Odbywające się w ramach festiwalu wykłady, debaty, spotkania, koncerty, wystawy i projekcje filmów zobrazować mają przejawy geniuszu w różnorodnych sferach rzeczywistości.

Zaproszonych gości spytamy, jak opisać i wyjaśnić geniusz z perspektywy dziedzin, w których są ekspertami. Czy geniusz to kwestia inteligencji i zdolności, czy raczej osobowości i pracy? Jak działają wyobraźnia i intuicja? Jak powstają arcydzieła i dokonywane są przełomowe odkrycia?