Intel wprowadza stypendia dla studentek politechnik

#DziewczynyNaPolitechniki

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Intel i Fundacja Edukacyjna Perspektywy chcą pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Liczba studentek kierunków informatycznych spada

Branża informatyczna w Polsce i na świecie od lat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet – od kilku do kilkunastu procent. Dodatkowo, jak pokazuje raport „Kobiety na politechnikach 2015” – od kilku lat obserwujemy w naszym kraju niepokojącą tendencję zmniejszania się liczby studentów kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją w ogóle. Kobiet jest wśród nich około 13 procent. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nowych technologii ma ogromne znaczenie.

Start programu

30 marca w Kancelarii Premiera RP podczas konferencji prasowej „Dziewczyny na politechniki! Dziewczyny do ścisłych!” nastąpiło uroczyste otwarcie programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”. Do udziału w nim zaproszone zostaną tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich wybranych politechnik. Program będzie realizowany pilotażowo na siedmiu najlepszych uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej. Aplikować będzie można już od 1 kwietnia br. przez stronę www.stypendiadladziewczyn.pl.

Szczegóły wsparcia

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną również zaproszone do wzięcia udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland w Gdańsku – w największym centrum R&D Intela w Europie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

www.stypendiadladziewczyn.pl.