' P4 musi być preferowane w przetargu na 1800 MHz, jeżeli chcemy utrzymać konkurencyjność rynku'

Play pnie się ku górze i zwycięstwu

Sieć publikuje swoje wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku.

ARPU (rok do roku), co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 49,4%% w 2 kw. 2015 r. w porównaniu z 48,3%% w 1 kw. 2015 r. i 45,6%% w 2 kw. 2014 r. Wynik ten osiągnięto dzięki dalszemu znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 90% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w 2 kw. 2015 r.

W 2 kw. 2015 do wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA przyczyniły się znakomite wyniki w zakresie zwiększenia bazy abonentów kontraktowych. W 2 kw. 2015 r. baza ta zwiększyła się o 310 tys. abonentów netto w porównaniu ze wzrostem o 223 tys. w 2 kw. 2014.

Pod wieloma względami drugi kwartał 2015 r. był okresem silnego wzrostu dla Play. Obecnie jesteśmy operatorem mobilny świadczącym usługi 13 mln abonentów z udziałem w rynku na poziomie 22,3%. Co ważniejsze, motorem wzrostu w 2 kw. było znaczne zwiększenie bazy abonentów kontraktowych. Doskonałe wyniki sprzedażowe przełożyły się na wymierne wyniki finansowe w 2 kw. 2015 r., z przychodami na poziomie 1 299 mln zł, co stanowi wzrost o 23,1% w porównaniu z 2 kw. r., oraz wzrostem skorygowanej marży EBITDA do poziomu 28,8%. – twierdzi Jørgen Bang-Jensen, prezes Play

Wyniki Play za 2 kw. 2015 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2014 r.:

Jednostka

Q2 2014

Q2 2015

Zmiana roczna

Q1 2015

Q2 2015

Zmiana kwartalna

Okres 12-miesiecy zakończony w:

Zmiana roczna

Czerwcu 2014

Czerwcu 2015

Przychody operacyjne

Przychody z usług

Przychody od użytkowników

Skorygowana EBITDA

w mln PLN

1 055

1 004

852

269

1 299

1 225

1 009 374

23,1%

22,0%

18,4%

38,7%

1 228

1 156

959

323

1 299

1 225

1 009 374

5,8% 3 957 4 878

5,9% 3 725 4 601

5,2% 3 197 3 838

15,5% 922 1 261

23,3%

23,5%

20,1%

36,8%

Marża %

%

25,5%

28,8%

26,3%

28,8%

23,3% 25,9%

Całkowita baza abonencka Abonenci kontraktowi

w tysiącach

abonentów

11 275 5 147

13 028 6 441

15,5%

25,1%

12 685 6 132

13 028 6 441

2,7% 11 275 13 028

5,1% 5 147 6 441

15,5%

25,1%

% udział abonentów kontraktowych

%

45,6%

49,4%

48,3%

49,4%

45,6% 49,4%