Zakończyło się Forum CYBERSEC 2015

Czyli jak NATO chce bronić się przed cyberwojną.

Musimy wybrać najlepsze rozwiązania, które wzmocnią poziom cyberbezpieczeństwa. Dlatego warto w tym względzie wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. CYBERSEC spełnił swoje zadanie i jestem przekonana, że jest to doskonała platforma dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami w tym zakresie. — mówiła podsumowując CYBERSEC Joanna Świątkowska z Instytutu Kościuszki, dyrektor programowa forum.

Eksperci zgromadzeni na krakowskiej konferencji CYBERSEC wielokrotnie podkreślali, że sprawy cyberbezpieczeństwa powinny przestać być rozpatrywane w oderwaniu od dotychczasowej dyskusji na temat przyszłości Europy czy kontaktów transatlantyckich –

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni powinno stać się ważnym tematem międzynarodowych rozmów — zaznaczał w czasie drugiego dnia forum Jurand Drop, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Karsten Geier przedstawiciel niemieckiego MSZ dodawał: –

Dziś wszystko jest cyber, ale cyber nie jest wszystkim

.

Zdaniem Janrno Limnella profesora cyberbezpieczeństwa, obszar cyber można nazwać Dzikim Zachodem, gdzie różni bohaterowie robią, co chcą, bez żadnej kontroli

W obszarze cyberbezpieczeństwa linia pomiędzy pokojem, a wojną jest nieustannie zamazywana — podkreślał ekspert uniwersytetu Aalto w Finlandii.

O całościowym i ponadgranicznym spojrzeniu na sprawę cyberbezpieczeństwa mówił Paul Nicholas, dyrektor ds. bezpieczeństwa Microsoft. –

Globalne normy bezpieczeństwa państw byłyby najlepszym rozwiązaniem. Pozwoliłyby nam na lepsze zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że współczesny świat tego potrzebuje.

Uczestnicy Forum zwracali również uwagę na potrzebę bliskiej współpracy w tej sferze między sektorem publicznym a prywatnym –

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to cele państw i biznesu są ze sobą zbieżne, choć często obydwie strony realizują je w odmienny sposób — przekonywał z kolei Chris Gow z CISCO. W podobnym tonie wypowiadał się również wiceprezes zarządu Exatel, Andrzej Tymecki. –

Wypracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa państwa, powinno uwzględniać głosy wszystkich podmiotów, które, z tą problematyką stykają się na co dzień — mówił.

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa zostało zorganizowane przez Instytut Kościuszki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Kraków Convention Bureau i Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na liście prelegentów Cybersec znaleźli się między innymi: zastępca sekretarza generalnego NATO, Sorin Ducaru, przedstawiciele kancelarii prezydenta, BBN, resortów Obrony Narodowej, Administracji i Cyfryzacji, MSZ, służb specjalnych. W Krakowie nie zabrakło również ekspertów z Polskich i Europejskich uczelni czy przedstawicieli największych światowych firm informatycznych i teleinformatycznych.