Ochrona online jest potrzebna nie tylko dzieciom

Badania dowodzą, że również rodzicom i dziadkom.

Ponad połowa (52%) respondentów uważa, że dzieci są narażone na coraz więcej zagrożeń online. Największe obawy dotyczą ryzyka zetknięcia się dzieci z nieodpowiednimi lub niedwuznacznymi treściami (45%), podczas gdy prawie dwie trzecie badanych (60%) wyraża przekonanie, że dzieci mają nieograniczony dostęp do takich treści.

Inne obawy obejmują prawdopodobieństwo, że dzieci będą się komunikować z niebezpiecznymi nieznajomymi (41%) i ujawnią zbyt wiele informacji osobistych (40%). 38% respondentów boi się, że ich pociechy mogą uzależnić się od internetu i spędzać za dużo czasu online.

Z kolei ryzyko, że dzieci trafią na szkodliwe oprogramowanie i prawdopodobnie nie rozpoznają zagrożenia, stanowi główną obawę 37% rodziców. Bardziej zaskakujące i niepokojące jest to, że cybernękanie, które może mieć niezwykle destrukcyjny i długotrwały wpływ na życie młodych osób, jest wymieniane jako poważna obawa jedynie przez 35% rodziców.

Poza bezpośrednimi zagrożeniami dla młodych użytkowników internetu rodzice martwią się również tym, że nienadzorowane przebywanie online ich dzieci może mieć wpływ na innych członków rodziny. Jako przykłady takich negatywnych konsekwencji respondenci podali m.in. przypadkowe usunięcie lub utratę danych (27%), a także poniesienie nieoczekiwanych kosztów (25%) związanych z zakupami przez aplikacje w grach online.

Czynnikiem wywołującym dodatkowy niepokój jest fakt, że 52% respondentów posiada rodziców, którzy korzystają z internetu, a ponad połowa dorosłych – 29% – martwi się zagrożeniami, jakie mogą napotkać ich rodzice. Respondenci posiadający dziadków aktywnie korzystających z technologii cyfrowych (19% badanych) uważają tę grupę za jeszcze bardziej narażoną na ataki, a dwie trzecie – 13% respondentów – martwi się zagrożeniami, na jakie mogą trafić starsi członkowie rodziny.

Główne obawy dotyczące starszych internautów obejmują: ryzyko trafienia na szkodliwe oprogramowanie (52%) lub fałszywe strony internetowe i wiadomości e-mail (50%), utratę pieniędzy w wyniku oszustw oraz aktywności przestępczej (45%), padnięcie ofiarą phishingu (38%), a nawet szpiegostwa (37%). W rankingu zagrożeń, na jakie narażeni są starsi ludzie, wysoko plasuje się również trafienie na niebezpiecznych nieznajomych (25%) oraz niedwuznaczne treści (20%).

„Zapewnienie ochrony jest częścią instynktu rodzicielskiego, jednak krajobraz online zmienia reguły. Z naszego badania wynika, że biorąc pod uwagę tak ogromną ilość dostępnych treści, które nie podlegają regulacji, wielu rodziców obawia się wzrostu liczby zagrożeń, na jakie mogą trafić ich dzieci online. Niepokoi również fakt, że co piąty rodzic nie podejmuje żadnych działań, aby zapewnić dzieciom ochronę, a ponad połowa (58%) nawet nie rozmawia z nimi na temat zagrożeń online. Ponieważ znacząca liczba dorosłych niepokoi się również zagrożeniami, na jakie narażeni są online starsi ludzie, szczególnie w postaci oszustw i szkodliwego oprogramowania, ważne jest, aby tacy rodzice posiadali oprogramowanie i wsparcie, jakiego potrzebują, aby zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo” – powiedział David Emm, główny badacz ds. bezpieczeństwa IT, Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab zachęca rodziców, aby podeszli do problemu, łącząc wszechstronne rozwiązanie bezpieczeństwa z edukacją i komunikacją. Rozwiązanie bezpieczeństwa zorientowane na rodzinę stanowi podstawowy element bezpieczeństwa, skutecznie chroniąc dzieci, kiedy w pobliżu nie ma rodziców, nawet w przypadku powstających zagrożeń. Jednak równie istotne jest to, aby młodsi i starsi użytkownicy internetu sami rozumieli, na czym polega zapewnienie sobie ochrony. W tym celu należy wiedzieć, na co trzeba uważać, jak zablokować niechciane zachowania i jak uniknąć nieodpowiedniej treści. Przede wszystkim jednak Kaspersky Lab zaleca rodzicom, aby łączyli oprogramowanie i edukację z otwartym dialogiem dotyczącym zachowania oraz zagrożeń online.