Jak działa rosyjskie cyberpodziemie?

95% incydentów dotyczy kradzieży pieniędzy.

Z raportu wynika, że między 2012 a 2015 r. organy ścigania w różnych państwach aresztowały ponad 160 osób z Rosji oraz sąsiednich państw, podejrzanych o udział w cyberprzestępczości finansowej na całym świecie. Szacowane szkody spowodowane ich aktywnością przekroczyły 790 milionów dolarów. Jeśli dodamy do tego szkody wyrządzone przez niesławny gang Carbanak (którego członkowie nie zostali jeszcze aresztowani), skradziona kwota przekroczy 1,7 mld dolarów. Szacuje się, że w ciągu tego okresu prawie 1000 osób z Rosji i państw sąsiednich było zamieszanych w działalność cyberprzestępczą.

„W przeciwieństwie do innych lokalnych cybergangów – na przykład w Brazylii – cyberprzestępcy rosyjskojęzyczni nie skupiają się tylko na celach miejscowych. Stanowią problem międzynarodowy i uważamy, że skala tego zagrożenia może nadal wzrastać. Jedynym sposobem na skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości jest połączenie sił przez organy ścigania, ekspertów ds. bezpieczeństwa IT oraz przedstawicieli sektora finansowego.” – mówi Rusłan Stojanow z Kaspersky Lab.