Lenovo wyraźnie walczy z kryzysem na rynku PC

Ukończenie restrukturyzacji zwiększa dynamikę w segmencie mobilnym i dużych przedsiębiorstw, a także niezmiennie mocna pozycja w segmencie PC, to główne wnioski z raportu finansowego Lenovo.

Grupa Lenovo poinformowała dzisiaj o swoich wynikach za drugi kwartał roku finansowego zakończony 30 września 2015 r. Przychody kwartalne wyniosły 12,2 miliarda USD, co stanowi wzrost o 16% w ujęciu rok do roku lub 23% przy stałym kursie waluty. Ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem, w którym nie ujmuje się kosztów restrukturyzacji, opłat jednorazowych ani niegotówkowych obciążeń związanych z przejęciami i fuzjami, wyniósł 166 milionów USD, co stanowi wzrost o 16% w ujęciu kwartał do kwartału. Zgłoszone zgodnie z wymogami Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) straty przed opodatkowaniem wyniosły natomiast 842 miliony USD. Straty netto w drugim kwartale wyniosły 714 milionów USD.

Ekstrapolowany dochód przed opodatkowaniem Lenovo w drugim kwartale świadczy o wysokiej skuteczności operacyjnej. Na straty wykazane oficjalnie zgodnie z HKFRS wpłynęły plany reorganizacyjne, o których firma powiadomiła w raporcie o wynikach za I kwartał. Dotyczą one m.in. ogólnoświatowej redukcji wydatków we wszystkich działach, integracji działu System x, integracji organizacji i marki Motorola oraz Lenovo Mobile Business Group, a także opróżnienia zapasów smartfonów. W przyszłości działania te mają doprowadzić do istotnego zmniejszenia wydatków o około 650 milionów USD w drugiej połowie roku oraz o około 1,35 miliarda USD w skali rocznej. Struktura kosztów Lenovo we wszystkich głównych działach należy obecnie do najbardziej konkurencyjnych w branży. Firma może dzięki temu inwestować w nowe obszary, a jednocześnie zdecydowanie atakować konkurencję.

Zysk brutto firmy za drugi kwartał roku finansowego wzrósł o 8 procent w ujęciu rok do roku do poziomu 1,6 miliarda USD, a marża brutto wyniosła 13%. Straty operacyjne za ten kwartał wyniosły 784 miliony USD. Podstawowa strata na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniosła 6,43 centa USA, czyli 49,84 centa hongkońskiego. Rezerwy na obsługę zadłużenia netto na dzień 30 września 2015 r. wyniosły łącznie 140 milionów USD. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 6 centów hongkońskich za akcję — jest to taki sam poziom jak w zeszłym roku.

0
Źródło: Lenovo
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.