Specjaliści i menedżerowie IT nie chcą wyjeżdżać do pracy za granicę

Co trzeci specjalista i menedżer (33%) pracował kiedyś za granicą, 67% deklaruje, że nigdy nie pracowało poza Polską. Obecnie 9% respondentów pracuje poza granicami kraju – wynika z 2. edycji badania Antal "[email protected] - Rynek pracy IT w Polsce".

To, co najczęściej motywuje do powrotu do Polski specjalistów i menedżerów IT to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie. Zgodnie z odpowiedziami respondentów do powrotu do kraju najbardziej skłania ich sytuacja rodzinna – tak deklaruje 41% badanych. Na konkurencyjne wynagrodzenie zwraca uwagę prawie co 4-ty ankietowany (24%). Dla respondentów ważny jest też kontakt z najnowszymi technologiami (12% wybrało tę odpowiedź) oraz praca w znanej, międzynarodowej firmie (11%). Może to świadczyć o tym, iż kandydaci bardzo cenią sobie markę pracodawcy.

Jeśli pracowała Pani/ pracował Pan za granicą, co było główną motywacją do powrotu Pani/ Pana do Polski?

Analizując odpowiedzi z pytania otwartego (Inne – 36%) wnioskować można, że znaczna część osób pracujących za granicą to studenci i uczestnicy programu Work&Travel, którzy wyjeżdżają, żeby poznać inną kulturę i język oraz zwiedzić świat. Jak wynika też z rozmów konsultantów Antal z kandydatami, duża część osób wyjeżdżających za granicę to pracownicy kontraktowi, którzy nigdy nie zamierzali zostawać za granicą na stałe.

„Specjaliści i menedżerowie z branży IT nie przykładają już tak wielkiej wagi, jak jeszcze kilka lat temu, do wynagrodzeń, które na przestrzeni ostatnich lat zbliżają się do zachodnich standardów – jedynie dla 1⁄4 respondentów (24%) wynagrodzenie jest priorytetem. Największym problemem, jeśli chodzi o pracę poza Polską jest utrudniony kontakt z rodziną i znajomymi, co najczęściej przyczynia się do powrotu do kraju. Ważne też są nowe technologie, z którymi coraz częściej pracownicy w Polsce mają styczność i dzięki którym mogą się rozwijać – 12% odpowiedzi pokazuje, że technologia jest dla ankietowanych priorytetem.” – twierdzi

Mikołaj Zbudniewek, Consultant Antal IT Services.

„Jak wynika z ostatniego raportu Antal >>Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów w Polsce<<, specjaliści i menedżerowie coraz większą wagę przykładają do wielkości i prestiżu firmy, gdyż aż 45% respondentów wskazało tę cechę jako najważniejszą przy wyborze preferowanego pracodawcy. Co ciekawe, warunki finansowe nie są już tak ważne (34%), jak w ubiegłym roku – ustąpiły miejsca stylowi zarządzania i kulturze organizacyjnej firmy (41%). Mimo tej tendencji wynagrodzenia w branży IT w obszarze rozwoju i wdrażania oprogramowania regularnie wzrastają, w tempie 10% rocznie” — dodaje Aleksandra Kujawa, Business Unit Manager Antal IT Services.

Gotowość do relokacji za granicę

Według deklaracji respondentów badania Antal [email protected] – Rynek pracy IT w Polsce, 21% w ogóle nie zdecydowałoby się na wyjazd za granicę. Dla pozostałych 79% główną motywacją byłyby: wyższe wynagrodzenie (72%) oraz lepsze perspektywy rozwoju – (50%). Niespełna 1⁄3 pracowników IT (33%) twierdzi, że zdecydowałaby się na wyjazd za granicę do pracy, jeśli wiązałoby się to z inną kulturą pracy. 23% badanych zwraca uwagę na dojrzalszy rynek pracy, a co piąty ankietowany (20%) deklaruje chęć pracy w międzynarodowym środowisku. 17% specjalistów i menedżerów IT chciałoby zmienić środowisko pracy, a 15% respondentów zmieniłoby pracodawcę i wyjechało za granicę w przypadku braku zobowiązań w Polsce.

Czy zdecydowałaby się Pani/ zdecydowałby się Pan na zmianę pracodawcy jeśli łączyłoby się to z wyjazdem za granicę? Jeśli tak – dlaczego? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi poniżej. (Możliwość wielokrotnego wyboru).

Co wpływa na brak zainteresowania wyjazdem do pracy za granicę, wśród pracowników IT?

61% ankietowanych nie decyduje się na wyjazd do pracy za granicę z powodu ograniczonego kontaktu z bliskimi. Co trzeci respondent (30%) deklaruje, że jego wynagrodzenie jest zadowalające, wobec czego nie interesuje się wyjazdem. Z powodu przywiązania do kraju wyjazdu nie bierze pod uwagę 26% specjalistów i menedżerów IT, a 11% – ze względu na różnice kulturowe i lepsze perspektywy rozwoju w Polsce. Co 10-ty badany (10%) nie decyduje się na wyjazd do pracy za granicę z powodu braku znajomości języka. Pozytywną tendencją jest fakt, iż odpowiedzi oceniające Polskę dobrze (przywiązanie do kraju oraz lepsze perspektywy rozwoju w Polsce) dają łącznie 37% odpowiedzi. Zadowalające wynagrodzenie i lepsze perspektywy rozwoju w Polsce deklaruje łącznie aż 41% odpowiedzi respondentów.

Co może wpłynąć na to, że nie jest Pani zainteresowana/ nie jest Pan zainteresowany wyjazdem do pracy za granicę? (Możliwość wielokrotnego wyboru).

Europa Zachodnia liderem wśród atrakcyjnych do relokacji kierunków

Dla specjalistów i menedżerów IT biorących udział w badaniu, najbardziej atrakcyjnym kierunkiem do pracy za granicą jest Europa Zachodnia (72%). Kolejnym kierunkiem jest Ameryka Północna (44%), a tuż za nią – Europa Północna (40%). Azję i Oceanię wskazał co 5-ty respondent (20%). Inne, wskazywane przez badanych regiony do wyjazdu za granicę to: Ameryka Środkowa i Południowa (5%), Europa Centralna i Południowa (po 4%) oraz Europa Wschodnia (2%). Żaden ankietowany nie wskazał Afryki jako miejsca, w którym mógłby pracować.

Jeśli rozważałaby Pani/ rozważałby Pan wyjazd za granicę, to który kierunek byłby dla Pani/ Pana najbardziej interesujący?

Na popularność Europy Zachodniej wpływa kilka aspektów – bliskość Polski, lepiej rozwinięte technologie, wyższe wynagrodzenie oraz obecność Polski w Unii Europejskiej. Ameryka Północna jest doceniana przede wszystkim ze względu na to, iż większość innowacji i nowych produktów w branży IT pochodzi właśnie stamtąd. Europa Północna z kolei to nie tyle innowacje i technologie, ale przede wszystkim konkurencyjne wynagrodzenie oraz świetnie rozwinięta opieka socjalna, która zdecydowanie przewyższa standardy pozostałej części świata.

0
Źródło: Antal
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.