Na czym przeglądamy strony internetowe

Choć chętnie wykorzystujemy smartfon lub tablet do przeglądania stron WWW, komputery nadal generują większość ruchu w internecie. Jednak z danych Gemiusa wynika, że w 2015 roku trend wzrostowy dla ruchu pochodzącego z innych urządzeń utrzymywał się w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uwaga: prezentowane dane dotyczą wyłącznie przeglądania stron WWW i nie uwzględniają aplikacji zainstalowanych w smartfonach i tabletach, a także w innych urządzeniach (konsole, telewizory, odtwarzacze CVC/Blue Ray).

Ukraina poza ogólnym trendem

Ogólne zmiany na przestrzeni roku nie są jednak spektakularne. Choć udział urządzeń mobilnych w generowaniu odsłon rośnie, tempo wzrostu w 2015 roku nie było jednak szczególnie szybkie. Według danych Gemiusa, największy wzrost ruchu mobilnego odnotowano w Chorwacji. Jedynie na Ukrainie ruch z tabletów i smartfonów zmniejszył się od stycznia 2015 roku – z urządzeń mobilnych pochodzi zaledwie 4,3 proc. tego ruchu.

Chorwacja z największym ruchem mobilnym

Według danych Gemiusa z grudnia 2015 roku, największy ruch mobilny w sieci generują internauci w Chorwacji (38,8 proc.). Na kolejnych miejscach rankingu znajdują się Słowacja (24,3 proc.) oraz Węgry (22,5 proc.). Ponad 20 proc. ruchu z tabletów i smartfonów generują także internauci w Polsce (20,7 proc.) i w Słowenii (20,5 proc.).

W pozostałych analizowanych krajach ruch mobilny nie przekracza 20 proc. Czechy (15,5 proc.) i Białoruś (10,6 proc.) nadal wyprzedzają zdecydowanie Ukrainę – jedyny z analizowanych krajów, w którym ruch nie tylko utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc., ale także spadł od stycznia 2015 roku.