T-Mobile Polska wychodzi z dołka

Sieć zaczyna, dla odmiany, cieszyć się coraz większą popularnością.

T-Mobile Polska na koniec września 2016 roku obsługiwał 11,221 miliona klientów. Baza klientów usług abonamentowych wyniosła 6,541 miliona i wzrosła o 25 tysięcy klientów w trzecim kwartale. Uzyskany rezultat potwierdza pozytywny trend wzrostowy widoczny w tym roku w bazie abonentów oraz skuteczność pro-klienckiej strategii rynkowej, działań związanych z uproszczeniem systemów obsługi oraz pozycjonowaniem marki. Baza klientów usług przedpłaconych wyniosła 4,680 miliona i zmniejszyła się o 414 tysięcy numerów w porównaniu z poprzednim kwartałem. Według danych opublikowanych przez GUS, w trzecim kwartale br. liczba kart SIM usług przedpłaconych zmniejszyła się w Polsce o około 2,2 miliona sztuk. Jest to w głównej mierze efekt wprowadzenia od 25 lipca br. obowiązku rejestracji nowych numerów usług przedpłaconych.

W ciągu 9 miesięcy tego roku w sieci T-Mobile średnie wykorzystanie pakietu danych w smartfonie wzrosło dwukrotnie: z około 530 MB do ponad 1,1 GB miesięcznie. W odpowiedzi na ten trend T-Mobile zaproponował swoim klientom SuperNet z dostępem do najpopularniejszych aplikacji bez zużycia danych. T-Mobile udostępnia swoim klientom bezpłatny przez 4 miesiące dostęp do Netflixa, największej na świecie platformy VOD.

Obowiązek rejestracji kart SIM w systemie usług przedpłaconych jest wyzwaniem dla całego rynku. Dlatego klienci T-Mobile na kartę, Heyah oraz tuBiedronka otrzymują w bonusie za rejestrację możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu nawet przez rok oraz nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci przez 30 dni. Do tego łatwe i proste sposoby rejestracji karty SIM oraz w standardzie podwójne doładowanie wraz z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami do wszystkich w T-Mobile i Heyah.

W trzecim kwartale br. w segmencie usług dla klientów biznesowych T-Mobile rozpoczął realizację największego kontraktu na dostarczenie urządzeń w Europie. W ramach kontraktu Poczta Polska może zamówić ok. 20 000 urządzeń z kartami SIM oraz ok. 9 000 signature padów. Dzięki zaoferowaniu najlepszych warunków T-Mobile Polska będzie realizował dwa ważne projekty dla firm z sektora energetycznego. Dla ENEA Operator zapewni 7 000 kart SIM, a dla PGE Dystrybucja minimum 10 000 kart SIM, które będą wykorzystywane m.in. do odczytu danych pomiarowych, alarmów i zdarzeń ze stacji sieci energetycznej.

Raport UKE o przenoszalności numerów stacjonarnych w trzecim kwartale tego roku pokazuje, że T-Mobile pozyskał z rynku ponad 80 tysięcy numerów, co stanowi około 50% wszystkich przeniesionych numerów w tym czasie. Spółka z sumarycznym bilansem plus 64 tysięcy numer jest liderem rynku w tym segmencie.

W trzecim kwartale 2016 roku przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 1,62 miliarda złotych i były niższe o 1,1% w porównaniu z trzecim kwartałem 2015 roku. Przychody z usług mobilnych wyniosły 1,507 miliarda złotych i były niższe o 1,4% w porównaniu z wynikami ubiegłego roku. Pozostałe przychody Spółki uwzględniające m.in. usługi stacjonarne oraz ICT wyniosły 113 milionów złotych i były wyższe o 2,7% w porównaniu z 2015 rokiem.