Re_Forms21 – nowa szansa dla formatek Oracle Forms

Czyli o tym jak Polacy odświeżą ćwierćwieczne rozwiązania.

Oracle Forms, czyli rozwiązanie, które ma już niemal 25 lat, przestało nadążać za potrzebami nowoczesnego biznesu. Jednak ilość już istniejących systemów w Polsce, które działają w oparciu o Oracle Forms wymusza zastanowienie się nad efektywnością kosztową takiej modernizacji. Polska firma, 7bulls.com stworzyła rozwiązanie, które umożliwia migrację formatek z tego narzędzia do nowoczesnej architektury na platformie Java.

Na początku zawsze powstaje pytanie czy organizacja powinna modernizować swoją infrastrukturę poprzez pisanie nowego systemu od początku, czy kupując nową wersję narzędzi. W przypadku Oracle Forms druga opcja nie jest możliwa, ponieważ producent nie udostępnia już nowych wersji. Natomiast pisanie takiego systemu od początku wiąże się z ogromnymi kosztami i jest czasochłonne. W porównaniu do projektów tworzenia zupełnie nowego systemu, np. w Javie czy.Net, Re_Forms21 gwarantuje ponoć skrócenie czasu na to zadanie o 75 procent i rzekomo zmniejsza o 60 procent koszty. Dzięki temu, że większość prac związanych z konwersją dzieje się automatycznie, ryzyko błędów w aplikacji jest mniejsze, jak deklarują twórcy, aż o 70 procent.

Narzędzie już zostało zastosowane w Toyota Motor Poland. W ramach tego projektu zostało skonwertowanych 220 formatek, z czego aż 80 procent było formatkami o znacznym stopniu skomplikowania.

„Gdy firma Oracle zdecydowała o zakończeniu wsparcia dla Oracle Forms rozwój i przyszłość naszego systemu napisanego w tej technologii stanęły pod dużym znakiem zapytania. Długo szukaliśmy innych możliwości oraz sprawdzaliśmy scenariusze migracji. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie zaproponowane przez firmę 7bulls czyli Re_Forms21. Okazało się ono najbezpieczniejsze od strony biznesowej jednocześnie otwierając możliwości skorzystania z otwartych technologii bez przywiązywania się do jednego producenta. Nie do przecenienia jest to, że Re_Forms21 umożliwia zachowanie dotychczasowej funkcjonalności na poziomie użytkownika końcowego co pozwala uniknąć rewolucji w funkcjonowaniu businessu. Na niezwykle konkurencyjnym rynku sprzedaży samochodów jest to cecha bardzo istotna ponieważ nawet najmniejsze problemy działania systemu spowodowane np. innym wyglądem interface aplikacji generują wymierne straty. Od strony technicznej bardzo wartościowe jest iż migrując do Re_Forms21 struktura bazy danych nie uległa zmianie. W procesie transformacji możliwa jest jednoczesna praca w starym i nowym systemie na tych samych danych. To powoduje iż przejście do nowego systemu było zdecydowanie bezpieczniejsze w porównaniu do alternatywnych rozwiązań.” – powiedział Zbigniew Koczorowski, SI Manager z Toyota Motor Poland.

Proces migracji do Re_Forms21 jest etapowy i pozwala na wsteczne przełączenie się na Oracle Forms na tej samej bazie danych. Oznacza to, że organizacja ma szansę dalej rozwijać się bez niepotrzebnego okresu przejściowego na czas wdrożenia.

Wdrożenie to nie wszystko, istotna jest również późniejsza obsługa i możliwość dalszego rozwoju technologicznego. Dzięki temu, że wygląd migrowanej aplikacji nie odbiega od oryginału, redukujemy koszty koniecznych szkoleń dla użytkowników. Także zespoły zajmujące się rozwojem systemu formatek w firmie muszą poświęcić znacznie mniej czasu na poznanie nowego rozwiązania.